Hjørring

Ny formand

@$:HJØRRING:Museumsforeningen ved Vendsyssel historiske Museum har fået ny formand. Ved bestyrelsens konstituering valgtes Freddy Rasmmussen til ny formand. Til næstformand valgte bestyrelsen Karin Maegaard. Museumsforeningen, der virker som støttekreds for museet og udpeger medlemmer til dettes styrelse, holdt 29. marts generalforsamling, hvor foreningens mangeårige formand, Finn Nielsen efter eget ønske aflagde sin sidste beretning. Finn Nielsen afleverede en forening med en fornuftig økonomi og et medlemstal på 737. Som repræsentanter til museets styrelse udpegede man fra museumsforeningen bestyrelse formand Freddy Rasmussen, næstformand Karin Maegaard, sekretær Søren Mikkelsen, og kasserer Asger Madsen.