EMNER

Ny formandfor hotel-folket

SKAGEN:Efter over seks år som formand ønskede Finn Bredahl Jørgensen, Finns Pensionat, ikke genvalg som formand for Skagen Hotel- og Restauratørforening. Hans Christian Andersen, Gl. Skagen Vandrehjem ville gerne og blev valg som ny formand. Finn Bredahl Jørgensen forbliver dog i bestyrelsen. Den årlige generalforsamling blev denne gang holdt på Badepension Marienlund, hvor 16 tilstedeværende medlems-virksomheder fik en hyggelig aften. Generalforsamlingen besluttede, at kontingent uændret skal være 500 kroner for aktive og 100 kroner for passive. Efter den officielle del af generalforsamlingen var afsluttet, talte Jens Lunholm Pedersen, forstander på Skagen Uddannelses Center (SUC). Han fortalte om fremtiden for kurser, uddannelse af ledige - og omkring hele ledighedsområdet. Hotel- og Restauratørforeningen er enige om at opfordre til at bakke op om det lokale uddannelsescenter, som lige nu konkret kan tilbyde kurser i blandt andet: Førstehjælp, hygiejnekursus, serveringskursus, kursus i oprettelse af arbejdsgiver CV, samt fiskekokke-efteruddannelse på højt niveau. SUC oplyser gerne om de aktuelle tilbud.