Orlovsordninger

Ny forsinket regning fra kommunen

Fik opkrævning et år efter at have fået udbetalt for mange penge

AABYBRO:Tina Andersen er ikke ene om at have fået en meget forsinket regning fra Aabybro Kommune med krav om tilbagebetaling barsels-dagpenge, som omtalt i NORDJYSKE onsdag. Tina Andersen fik en regning med krav om tilbagebetaling 18 måneder efter, hun havde fået udbetalt for meget. Nu oplyser også Susanne Welløv, Birkelse, at hun har fået en regning et år efter, at hun fik udbetalt for meget i barsels-dagpenge fra Aabybro Kommune. Og det endda selv om hun tidligere selv har gjort kommunen opmærksom på fejlen. Susanne Welløv fik fra 17. december 2001 til 6. januar 2002 udbetalt for mange barsels-dagpenge fra kommunen. - Det opdagede jeg og gjorde kommunen opmærksom på det. Vi blev enige om, at jeg kunne betale beløbet tilbage, ved at kommunen modregnede beløbet senere i min barselsperiode, siger Susanne Welløv. På grund af sin overenskomst får hun under barslen nemlig først penge fra kommunen, dernæst fra sin arbejdsgiver og til sidst atter fra kommunen. Aabybro Kommune trækker da også 2. maj i år 3.157 kr. i det beløb, Susanne Welløv får udbetalt, og hun regner derfor med, at alt nu er sin skønneste orden. Men det er det ikke. - 16. december får jeg en regning og besked fra kommunen om, at jeg skal betale yderligere 3.100 kr. tilbage inden 6. januar. Jeg får dog også tilbudt en afdragsordning, siger hun. - Men dette forløb er for dårligt. Kommunen burde, da min barsel sluttede, regner efter om alt stemmer, særligt efter at jeg tidligere har gjort dem opmærksom på fejlen, siger hun og støtter dermed op om den utryghed, som Tina Andersen giver udtryk for efter at have fået sin 18 måneder gamle regning. I NORDJYSKE onsdag oplyste afdelingsleder Peter Weng, Aabybro Kommunes socialforvaltning, da han blev bekendt med den forsinkede regning til Tina Andersen, at han ikke tidligere har oplevet noget lignende i de 20 år, han har været hos kommunen. Nu er det så sket igen. - Det overrasker mig, og vi vil selvfølgelig nu gå ind og undersøge dette område nærmere, for det skal forbedres, siger Peter Weng. - Der er i begge tilfælde tale om personer, som pga. deres overenskomst skal have penge fra både kommunen og deres arbejdsgiver. Efter at vi er begyndt at udbetale barsels-dagpenge sker der så en ændring i udbetalingen fra arbejdsgiveren, og det betyder, at vi kommer til at udbetale for meget. Men derfor kan vi alligevel ikke acceptere, at regningerne får lov til at ligge så længe, understreger han. - Barselsdagpenge er normalt et ret konkret område med et start- og et stop-tidspunkt for udbetaling af penge og er derfor i forhold til andre mere vanskelige områder ikke et emne, vi har prioriteret særligt højt. Men derfor skal det selvfølgelig alligevel være i orden, siger han. I øvrigt bliver også dette område omfattet af den ændring af strukturen i socialforvaltningen, som er ved at blive gennemført. Det betyder som tidligere omtalt bl.a., at den afdeling, der sidder med både sygedagpenge og barselsdagpenge, flyttes fra Jobhjørnet på Torvet i Aabybro til rådhuset, fordi der hidtil har været for langt til ledelsen. Derfor lukker Jobhjørnet 29. januar, og fra dagen efter kan man i stedet blive betjent på rådhuset, oplyser Peter Weng.