Ny forstander for ungdomsskole på vej

Kandidat til ansættelsessamtale 8. december med emne

BORREMOSE:Siden maj måned har Jens Aagaard Nielsen fungeret som konstitueret forstander for Borremose Ungdomsskole, efter at tidligere forstander Bent Laursen fratrådte efter blot knap et år. Men skolens bestyrelse er allerede i fuld gang med at finde en ny forstander, der efter planen skal tiltræde efter sommerferien. - Bestyrelsen har kigget i en lukket kreds, og mandag 8. december skal en enkelt af dem til ansættelsessamtale, forklarer Jens Aagaard Nielsen. Lykkedes det ikke her at vælge en ny forstander, bliver stillingen slået op. - Jeg selv stopper under alle omstændigheder næste sommer for at gå på pension. Jeg er blevet 62 år og har med Borremose Ungdomsskole nu været forstander på fire forskellige efterskoler, påpeger han. Skole nu i god gænge Jens Aagaard Nielsen ønsker ikke at uddybe, hvad der lå til grund for Bent Laursens fratræden i foråret. - Men jeg synes selv, at skolen igen er kommet i en god gænge efter en del utilfredshed i lærerstaben med den tidligere forstander. Stemningen er rigtig god, også blandt eleverne, der ikke har kunnet undgå at blive påvirket af situationen i foråret, understreger han. I øjeblikket har skolen 90 elever, selv om der er plads til 110. - Vi har desværre været nødt til at sende nogle elever hjem, fordi de var for omsorgskrævende for os, lyder det diplomatisk fra den konstituerede forstander. Ny skolebestyrelse Repræsentantskabet for skolen har afviklet den årlige generalforsamling, og den nyvalgte syv mand store bestyrelse har netop konstitueret sig. Der var genvalg til formand Preben Vadsholt fra Overlade, mens tre nye er valgt ind i bestyrelsen. Det er Niels-Juul Hansen fra Ll. Binderup, Kaj Møller Kristensen fra Kgs. Tisted og Christian Ravn fra Rønbjerg. De tre øvrige gamle bestyrelsesmedlemmer er Anders Langdal fra Hjeds, Jens Ole Larsen fra Nibe og Kirsten Hørning Pedersen fra Vi- vild.