Aalborg

Ny Forstander i Østerskoven

HOBRO:Behandlingscenter Østerskoven i Hobro har 1. oktober fået ny forstander, den 34-årige cand.scient.adm. Runa Steenfeldt. Hun afløser forstanderen på Sødisbakke i Mariager, Klavs Bo Persson, der har været konstitueret i stillingen siden juni. Runa har i de seneste otte år arbejdet på social- og beskæftigelsesområdet i Viborg Amt, Region Midtjylland og Aalborg Kommune - siden 2006 i lederstillinger. På Behandlingscenter Østerskoven skal hun i tæt samarbejde med bestyrelsen sætte rammerne for drift og udvikling af centret. - Styrkelsen af samspillet på tværs af faggrupper og afdelinger er et indsatsområde, jeg vil lægge stor vægt på i min ledelse af Østerskoven, lover Runa Steenfeldt.