EMNER

Ny forvaltning bliver et aktiv for kommunen

Thomas Kastrup-Larsen må igen forsvare sin nye forvaltning. foto: grete dahl

Thomas Kastrup-Larsen må igen forsvare sin nye forvaltning. foto: grete dahl

7. FORVALTNING: Redaktør for Aalborg-sektionen, Elsebeth Dissing (ED), påstår søndag den 10. september, at det er forbudt at diskutere hvorvidt det er fornuftigt at oprette forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig udvikling (SBU), og at der er tale om en øm tå hos flere politikere. Jeg kan slet ikke forstå ED’s udmelding. Der er fra undertegnede og andre været op til flere indlæg i ED’s egen Aalborg-sektion som netop har fokuseret på hvorfor der er visioner i at oprette (SBU). Nu ved jeg ikke om ED følger med i debatten i Aalborg-sektionen, men jeg vil meget gerne genopfriske mine synspunkter. SBU skal oprettes fordi der er kommet en række nye opgaver til Aalborg Kommune, som vi bliver nødt til at prioritere. Den største er sundhedsområdet, hvor kommunen får ansvaret for den almene forebyggelse, og hvor kommunen, fra 1. januar, skal betale hver gang en borger går til lægen eller bliver indlagt på sygehuset. Denne opgave må ikke nedprioriteres, da det dermed vil få store økonomiske konsekvenser for kommunen i form at store regninger fra Regionen og fordi sundhedsområdet er et vigtigt velfærdspolitisk område. Hertil kommer landdistriktspolitikken, hvor alle i byrådet anerkender, at der er af afgørende betydning at den nye kommune bliver bundet ordentligt sammen. Dette emne har NORDJYSKE i valgkampen, selv med bl.a. Farstrupmødet, placeret højt på den politiske dagsorden. Desuden skal SBU arbejde tværgående mellem fagforvaltningerne i Aalborg Kommune, og forsøge at skabe bedre sammenhæng i kommunens service. Her kan ED med rette, tale om, at Aalborg Kommune historisk set har haft en øm tå. Ved at oprette SBU får disse opgaver høj prioritet, i stedet for at de som biting i en forvaltning med andre hovedfokusområder, vil få liden prioritet. Disse argumenter for SBU glemmer ED fuldstændigt, og vælger at fokusere på beskyldninger om kammerateri, ømme tæer og forbudte emner. Det kan godt være, at ED mener at hendes journalistiske linie sælger flere aviser, men den skaber ikke en fair debat. Men ED, debatten er hverken forbudt eller en øm tå. Der er rigtigt gode argumenter for at oprette SBU og jeg stiller gerne op på NORDJYSKE og drøfter substansen i sagen med ED.