Lokalpolitik

Ny Frederik-formand bakkes op af en enig bestyrelse

Tidligere borgmester Erik Sørensen i Frederikshavn stiller op som ny Frederik-formand ved generalforsamlingen i februar.

Frederikshavns tidligere borgmester - Erik Sørensen, A, er på ved til at indtage posten som formand for Handels- og Virksomhedsforeningen Frederik. Selv om der stadig er en halvt år til generalforsamlingen indtræder Erik Sørensen allerede nu i bestyrelsesarbejdet, så han er klar til at overtage formandsstolen, når den mangeårige formand, Ejvind Nielsen stopper. - Jeg havdei kke selv forestillet mig, at jeg skulle ind og overtage det organisatoriske ror i Frederik, men jeg fik en opfordring, og det vil give mig en mulighed for at arbejde videre med den erhvervsudvikling, der ligger mig så meget på sinde, siger Erik Sørensen. Ex-borgmesteren blev bragt i forslag af en af byens handlende, og Ejvind Nielsne var ikke sen til at tage handsken op. - Jeg fik et møde med Erik Sørensen - og vi fandt ud af at der var fodslaw om ideen, siger Ejvind Nielsen. Bestyrelsen bakker fuldt og helt op om formandskandidaten. - Og jeg er klar til at kaste mig ud i dette projekt. Jeg er sikker på, at det give rmig et godt bagland til at arbejde videre for Frederikshavns udvikling. Det er helt centralt, for Frederikshavn er det lokomotiv, der skal trække hele kommunen, siger Erik Sørensen. Han har med stor interesse læst de plan-løsninger, der skal arbejdes mod for at skabe yderligere dynamik i handelslivet og han glæder sig til at skulle være med på det hold, der skal effektuere dem. - Det er en spændende opgave som fint går hånd i hånd med mine interesser og politiske arbejde i øvrigt, siger den kommende formand. Han erkender, at han med sine 65 år ikke bliver så længe på posten som Ejvind Nielsen. - Men jeg har stadigvæk lyst til at gøre en indsats for vort område - og her er så en fremragende mulighed for at være med, hvor erhvervsudviklingen skal nurses, siger Erik Sørensen.