Ny frikirke vil betragte folk som forbrugere

Medlemmer fra Zionkirken og Pinsekirken sammen i Brovst Kirkecenter - dagligt værested for folk i alle aldre.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Efter af have væ­ret hjem­sted for Pin­se­kir­ken i en år­ræk­ke, bli­ver den tid­li­ge­re bio­graf i Fald­borg­ga­de i Bro­vst nu hjem­sted for Bro­vst Kir­ke­cen­ter.

Brovst Kirkecenter er navnet på en ny frikirke, som er stiftet fra nytår i samarbejde mellem Pinsemenigheden og medlemmer af Det Danske Missionsforbund (Zionkirken) i Brovst. Brovst Kirkecenter har til huse i den hidtidige Pinsekirke i den tidligere biograf i Faldborggade 9. Der var ellers lagt op til, at der skulle dannes én ny frikirke til erstatning for de tre små frikirker i Brovst - Zionkirken, Baptistkirken og Pinsekirken - men det lykkedes ikke at nå til enighed. Drøftelserne har stået på de seneste tre år efter dalende medlemstal i Zionkirken og Baptistkirken og ingen udsigt til nye medlemmer - og der er ikke mere fast præst i nogen af kirkerne - så menighederne har haft et tæt samarbejde de seneste år med bl.a. fælles gudstjenester. Da der ikke kunne opnås enighed om én fælles frikirke, besluttede tre familier i Zionkirken at flytte og oprette den nye kirke sammen med de 15 medlemmer i Pinsekirken, så Brovst Kirkecenter har forud for den officielle medlemsoptagelse søndag 27. januar 25-30 medlemmer. Den nye kirke vil satse på socialt arbejde og være dagligt samlingssted for mange forskellige mennesker i alle aldre og mange forskellige aktiviteter. Repræsentanter fra de frikirkelige grupper pointerer over for NORDJYSKE, at der ikke er tale om uvenskab efter oprettelsen af det nye kirkecenter. Den fælles frikirke kommer nok senere, tiden er blot ikke moden endnu. Inge Schult Hansen, der tidligere har virket som præst i Missionsforbundet og stadig fungerer som præst ind imellem, er flyttet fra Zionkirken over i den nye frikirke: - Vi har arbejdet ihærdigt på at lave én stor frikirke, men forskellene har vist sig alligevel at være for store. Men for os at se er det nødvendigt med en nyskabelse. I Zionkirken har jeg regnet ud, at der er et aldersgennemsnit på 69 år. For mig at se har Zionkirken og Baptistkirken kun få år tilbage, da der ikke kommer nye medlemmer. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende torsdag