Ny frisure til det gamle søanlæg

Farsø Søanlæg renses op i disse dage

Lasse Damsgaard
Det er de skraverede områder, der bliver renset op. Kort: Vesthimmerlands Kommune
Farsø 29. september 2011 08:00

En gravemaskine fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen i Aars æder sig i disse dage gennem rørskoven ind mod søbredden i søen i Søanlægget i Farsø. Maskinen går med glubende appetit løs på den tykke bræmme af rørskov, der har forhindret de mange, som går tur i det rekreative område, i at få et ordentligt kig ud over søen. Men det bliver der altså nu lavet om på. Samtidig med at rørskoven og pilekrat fjernes, så bliver der renset op i bunden. I alt bliver der kørt op mod 3500 kubikmeter materiale væk, som placeres i skovbunden i Uhrehøje Plantage. Materialet indeholder både fosfor og kvælstof. Det er Vesthimmerlands Kommune, som gennemfører projektet, men kommunen har søgt en naturforskønnelsespulje hos Energinet.dk om økonomisk hjælp, og har fået omkring 1,4 millioner kroner. Karsten Agesen, der sektionsleder i Vesthimmerlands Kommune siger, at ønsket om at få renset op i søen går tilbage til 2005, hvor et rådgivende ingeniørfirma lavede en rapport, som anbefalede, at hele søen blev uddybet. - Bundmaterialet specielt ude midt i søen er forurenet, hvilket betyder, at det ville skulle deponeres. Det ville blive alt for dyrt. I stedet renser vi bunden op langs store dele af sø-bredden, for det bundmateriale er ikke forurenet, og derfor kan det deponeres i skoven og give gødning der, siger Karsten Agesen. I alt bliver 7000 kvadratmeter søbund i den 40.000 kvadratmeter store sø renset op. Samtidig med at søbunden renses op, bliver en del af pengene fra bevillingen brugt til en legeplads lige op af tennisanlægget i Farsø, som støder op til søanlægget. Legepladsen koster 470.000 kr. og er netop færdig. Der skal også bruges penge til ny beplantning, for nogle af træerne langs søanlægget må lade livet. Ikke nok med det, så bliver en gammel betonbro ved Møllehuset revet ned, og her sættes inden året udgang en ny bro op i hårdt azobé-træ. Sidst - men ikke mindst - får stierne i anlægget stenmel som en afsluttende øvelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...