Skovbrug

Ny frygt for tab af arbejdspladser

Udsigt til, at fortsat drift bliver med halveret medarbejderstab

BROVST:Den glæde, der bredte sig på den statsejede Fosdal Planteskole kort før jul efter miljøminister Connie Hedegaards beslutning om at give den lukningstruede planteskole en ny chance på to år, er dalet betydeligt. Efter et møde med repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen ser det nu til, at planteskolens hidtidige produktion og medarbejderstab vil blive halveret. På et møde i Fosdal Plantage blev medarbejderne orienteret om, at der i år formentlig kun bliver basis for at tilså med 400.000-500.000 nye planter mod godt en million sidste år. Det vil samtidig betyde en halvering af medarbedjerstaben, der i højsæsonen er op mod 25 og i gennemsnit er på 10-12. Behov er blevet mindre Skovrider Bjerne Ditlevsen, Statsskovenes Planeavlsstation i Humlebæk, bekræfter overfor NORDJYSKE tallene. - Tidligere har der været to planteskoler, som har leveret til staten - Fosdal og Humlebæk, siger Bjerne Ditlevsen. Nu lægger vi det hele over på Fosdal Planteskole. Men forsyningen til statsskovene er blevet mindre de seneste år, fordi statsskovene er gået over til naturnær drift, dvs. skoven sår sig selv. Vore prognoser tyder på, at behovet for i år stort set vil blive halveret i forhold til sidste år. Vi er tæt på at være færdige med beregningerne. - Stormfaldet for nylig kan dog forrykke billedet, tilføjer Bjerne Ditlevsen. Ole Stavad på banen Udmeldingen fra Skov- og Naturstyrelsen har omgående fået folketingsmedlem Ole Stavad (S), der er den landspolitiker, der har kæmpet mest for Fosdal Planteskoles bevarelse, til at stille spørgsmål til miljøminister Connie Hedegaard (K): - Er ministeren vidende om, at Skov- og Naturstyrelsen planlægger en halvering af produktionen på Fosdal Planteskole allerede ved den tilsåning, der skal foretages i foråret 2005, hedder det i Ole Stavads henvendelse. Ministeren meddelte før jul den glædelige nyhed, at produktionen på Fosdal Planteskole vil fortsætte mindst i de kommende to år. Det fremgik ikke på nogen måde af ministerens udtalelser, at der allerede i år vil ske en dramatisk nedsættelse af produktionen, som også vil medføre en halvering af de ansatte. På den baggrund må man frygte, at Skov- og Naturstyrelsen allerede nu har vedtaget en endelig afvikling af Fosdal Planteskole, som vil være i direkte modstrid med ministerens beslutning om, at planteskolen i de kommende to år får mulighed for at bevise sine evner til at producere pesticidfri planter på konkurrencedygtige vilkår. Ole Stavad spørger endvi- dere, om ministeren vil overveje en omstrukturering af Fosdal Planteskole, som åbner mulighed for, at planteskolen kan producere og sælge pesticidfri planter til andre end Skov- og Naturstyrelsen - eksempelvis andre offentlige myndigheder - såfremt det kan ske i fuld og lige konkurrence med øvrige planteproducenter. Pesticidfri konkurrence Miljøministeren traf før jul beslutning om, at Fosdal Planteskole i de næste to år får en reel mulighed for at bevise sin evne til at producere pesticidfri planter på konkurrencedygtige vilkår, hedder det videre i Ole Stavads henvendelse til Connie Hedegaard. Skal denne mulighed være reel, forudsætter det, at Fosdal Planteskole kan opretholde en nogenlunde uændret produktion. Såfremt Skov- og Naturstyrelsen fastholder sin dramatiske nedgang i tilsåningen og køb af planter, vil Fosdal Planteskole aldrig få den mulighed for overlevelse, som ministeren har lovet. Derfor kunne en løsning være, at ministeren og Skov- og Naturstyrelsen gennemfører en omstrukturering, der kunne åbne for et salg til andre på markedsvilkår.

Forsiden