Aalborg

Ny fyrste

OBAMA:Krista Frandsens bog "Verdensfyrsten" fra 1978 udkom med 30 års forsinkelse på grund af det dristige indhold. Imidlertid er der sket så meget, som peger frem mod virkeliggørelsen af bogen, som der er noget profetisk over. "Den mand er sendt os af Gud, og netop da nøden i verden var allerhårdest". Hvem citatet i bogen gælder kan være en nulevende person. Vi har jo ifølge avisen at gøre med en mand, som passer til signalementet "som sendt af Gud". Uha. Obama rækker hånden ud til den muslimske verden og til ærkerivalen Iran. Hvem der kommer til at betale prisen for dette overdådige venskab med hele verden, kan man gætte på eller finde svar på i Bibelen. Knud Held-Hansen Beatesmindevej 76, 1.tv., 9210 Aalborg SØ knud.held-hansen@stofanet.dk