Lokalpolitik

Ny garanti til Skagen Festival

Tanker luftet om at eftergive kommunal gæld

SKAGEN:Byrådet sagde som ventet ja til at forlænge den økonomiske garanti for Skagen Festival med endnu et år. Byrådet kunne dog ikke imødekomme festivalens ønske om at forhøje garantisummen til det dobbelte i forhold til tidligere, så det bliver også i år sådan, at Skagen Kommune kautionerer for 50 procent af træk på Skagen Festivals kredit i Spar Nord Bank, dog maksimalt for 200.000 kroner. Den side af sagen var der ingen diskussion om på byrådsmødet mandag aften, da det i forvejen var faldet på plads via de forudgående udvalgsmøder. Til gengæld var der nogle bemærkninger til festivalens gæld. - Vi vil godt fra den socialdemokratiske byrådsgruppes side opfordre til, at man går ind og kigger på den restgæld, som Skagen Festival har til kommunen. Jeg tror, at de skylder omkring 80.000 kroner, noget som de efterhånden har skyldt en del år, og vi synes, at det ville være et godt signal at sende, at kommunen overvejede at eftergive den gæld, så det vil jeg godt opfordre til, at man i de politiske grupper tager en diskussion om, sagde 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S). Dette forslag opnåede en vis støtte fra Venstre og i hvert fald et tilsagn om at se nærmere på sagen senere på året. - Jeg er jo indsat som byrådets repræsentant i Skagen Festivals bestyrelse, og jeg ved, at det er bestyrelsens holdning og håb, at den kommende festival her i sommer kan give så stort et overskud, så man kan afvikle eller indgå en eller anden aftale med sine kreditorer om gælden, og jeg vil opfordre til, at vi positivt går ind i forhandlinger til den tid, sagde formanden for børne- og kulturudvalget, Karsten Hemmingsen (V). - Jeg er også positiv over for at se på sagen, sådan som Karsten Hemmingsen gør opmærksom på. Jeg må indrømme, at skæve akkorder ikke normalt er min kop te, men vi vil gerne gøre noget for at støtte festivalen, så lad os se på det, sagde borgmester Hans Rex (V).