Ny genbrugsplads i 2005

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest går i gang med at etablere den

BRØNDERSLEV:Til foråret ventes arbejdet indledt med at etablere genbrugsplads på Sejerøgade i Jerslev. Brønderslev Byråds forsyningsudvalg har godkendt, at der anvendes en fast belægning som betonsten på genbrugspladsen i Jerslev. Det er Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S, der skal etablere genbrugspladsen i det nyudlagte erhvervsområde. Nordjyllands Amt har krævet en tæt belægning for at sikre, at der ikke skerudvaskning til grundvandet.Amtet har foreslået en tæt belægning som asfalt. Men AVV vil gerne anvende betonsten, da AVV har de bedste erfaringer med betonsten. Ligeledes har Nordjyllands Amt vurderet, at de geologiske forhold gør, at muligheden for nedsivning til grundvandet er minimal. AVV har på den baggrund sendt henvendelse til forsyningsudvalget i Brønderslev med ønske om at bruge betonsten. Brønderslev Kommunes tekniske forvaltning har rettet henvendelse til Nordjyllands Amt, der har vurderet, at udvaskningen fra genbrugspladsen ikke udgør en stor risiko ud fra forskellige betragtninger. Teknisk forvaltning i Brønderslev mener ikke, at der er noget problem i at give mulighed for at anvende betonsten, så det siger forsyningsudvalget ja til.