Lokalpolitik

Ny grundejer vil give Nr. Lyngby et pift

NR. LYNGBY: Sidste efterår var teknisk udvalg ikke til sinds at lade ejeren af en grund i Nr. Lyngby udstykke grunden i to, men nu ser det ud til at den nye ejer af grunden får lov. Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit seneste møde. - Det er en god idé, men hvorfor har teknisk udvalg ændret holdning?, spurgte Niels Erik Gregersen (V). - Vi er nok blevet lidt klogere. Vi kan nu se, at vores holdning til at der skulle bygges et hus på 250 kvm. nok var misforstået godhed. To huse på op til 150 kvm. vil nok passe bedre ind i omgivelserne, forklarede teknisk udvalgs formand, Kim Bach (fællesliste). Ejeren af grunden har en køber på hånden, men prisen afhænger af om grunden kan deles i to. Kim Bach kunne oplyse, at den nye ejer først vil bygge ét hus, derpå lave nogle aktiviteter, der vil give Nr. Lyngby ”et pift”, og derpå, hvis aktiviteterne bliver en succes, bygge et hus mere. Kim Bach ville dog ikke oplyse, hvad dette ”pift” nærmere går ud på. Kommunen indarbejder udstykningen i en ny lokalplan, der skal laves for Nr. Lyngby, fordi bl.a. Lyngby Borgerforening arbejder med nogle planer, der kræver en ny lokalplan. Det betyder, at den nye ejer af førnævnte byggegrund slipper for at betale for en lokalplan, og det bekymrede Frode Larsen (borgerliste). En lokalplan for Fishermans Rest i Nr. Lyngby er nemlig netop nu på vej i høring, og denne lokalplan må ejeren af Fishermans Rest selv betale. - Jeg håber ikke det har noget at gøre med, hvilke personer, der ansøger, sagde Frode Larsen.