Ny gruppe støtter op om kystsikring

To grundejerforeninger og Mårup Kirke trækker på samme hammel i håbet om at sikre kysten

Mårup Kirke bevæger sig tættere og tættere på afgrundens rand.

Mårup Kirke bevæger sig tættere og tættere på afgrundens rand.

MÅRUP:Der er dannet et nyt samarbejde mellem grundejerforeningerne Strandfogedgården af 13/6 1972 og Mårup Strand samt Mårup Kirkes Venner i forsøget på at få etableret kystsikring fra afslutningen af den nuværende kystsikring og hen forbi Mårup Kirke. Det er gruppens opfattelse, at en kystsikring vil være med til at sikre unikke kulturværdier i Hjørring kommune: stranden, som nu i realiteten er forsvundet, Lønstrup Klint, vandrestien fra Lønstrup til Rubjerg Knude og ikke mindst Mårup kirke og kirkegård. Det er ¿Kulturværdier, der glæder fastboende i Lønstrup området, borgerne i Hjørring Kommune, sommerhusejere og ikke mindst det store antal turister, der hvert år besøger området¿, skriver gruppen i en fælles pressemeddelelse. Gruppen vil arbejde for at der etableres en varig kystsikring. Kystsikringen skal etableres enten i form af forlængelse af den nuværende faste kystsikring med granit eller drænmetoden fra Skagen Innovationscenter. - Vi går mindre op i hvilken metode, der anvendes, men ønsker blot at sikre disse uvurderlige kulturværdier, Glenn Allart Andersen, der er talsmand for gruppen og bestyrelsesmedlem i Strandfogedgården. - Det er på høje tid, at der nu skrides til handling, da nedbrydningen har været meget voldsom de seneste år, hvilket illustreres af de seneste skred omkring Mårup Kirke, tilføjer han. De to grundejerforeninger tæller mellem 120 og 130 sommerhuse. - Og vi skal da heller ikke løbe fra, at vi er bekymrede over, at sommerhuse kan ryge i havet - men det er helheden, der interesserer os, siger Glenn Allart Andersen. Gruppen er i gang med en række initiativer, som bl.a. omfatter kontakt til alle nordjyske folke-tingsmedlemmer, Hjørring Kommune, Miljøministeren, Trafikministeren, Kystdirektoratet og andre interesserede. Der vil ligeledes blive rettet henvendelse til EU, idet gruppen vurderer, at holdningen til kystsikring i de øvrige EU lande er meget forskellig fra den danske. Med hensyn til finansiering af projektet er gruppen åben for at der kan blive tale om hel eller delvis egenfinansiering. Glenn Allart Andersen oplyser til NORDJYSKE Stiftstidende, at gruppen vil forsøge at arrangere et stormøde i Lønstrup, hvor ¿fakta skal på bordet.¿ tn