Lokalpolitik

Ny grusgrav tæt på afgørelse

Alt tyder på at der næste år tages hul på ny grusgrav syd for Øster Hornum

BRADSTED:En hel del beboere er imod at der snart åbnes en ny grusgrav lidt sydvest for Øster Hornum. Men en anden gruppe beboer er for. Det er medvirkende til, at planerne for at grave dybt ned i jorden på 550 hektar ved Bradsted, Hjeds og Byrsted efter alt at dømme bliver stadfæstet på tirsdagens møde i amtsrådet. Både amtets tekniske udvalg og økonomiudvalg har givet grønt lys for regionalplanen, hvis godkendelse dermed ligner en formalitet. Derefter skal man så behandle ansøgninger om at grave gruset, og da den føste ansøgning kom allerede for flere måneder siden, vil skovlen fra det ene eller andet firma formentlig gå i jorden til foråret. Udgangspunktet for regionalplanen er, at amtet gerne vil gøre landsdelen selvforsynende med grus, og netop området fem kilometer sydvest for Øster Hornum udgør et stort, sammenhængende område med tilgængeligt grus og sand i god kvalitet. Og når man skal grave et sted, foretrækker amtet at man laver et stort hul frem for flere mindre. Planen har mødt en del lokal modstand, men også opbakning. Ved førte høring i september-oktober kom der 22 indsigelser og kommentarer. De fleste kritiske, blandt andet en underskriftindsamling med over 80 signaturer, der ønskede planerne opgivet eller i hvert fald begrænset. Der blev også kaldt til et borgermøde, der samlede 60 deltagere. Ved den næste høring i januar blev planen da også modereret i amtets tekniske udvalg. Man trak 90 hektar fra de oprindelige 660 hektar der først var nævnt, til de 550 der altså nu står til at blive stadfæstet. En sidste supplerende høring frem til 5. maj gav amtet ti henvendelser fra lokale. Igen blev modsatte synspunkter fremsat: Nogle kraftigt imod planerne, andre til gengæld imod at området skulle begrænses yderligere. Nogle er mere tilfredse med erstatningen end andre, ligesom indgrebet har temmelig forskellige konsekvenser for områdets jordejere. Første etape af udgravningen strækker sig over de næste ti år. Den udgør næsten præcis halvdelen af området, 320 hektar. Herefter skal der en ny tilladelse til for at grave videre på anden etape på samme vis.