Ny gymnasierektor med bred baggrund

AALBORG: Når ansatte og elever på Aalborg Katedralskole åbner den første låge i årets julekalender, kunne der sidde et billede af Christian Warming bag. 1. december tiltræder den 45-årige Warming nemlig stillingen som rektor på Aalborg Katedralskole. Stillingen, der har været ubesat siden Ulla Kürstein Jensen trak sig tilbage i juli, har været svær at få besat. Ved første opslag kom der fem ansøgere, mens der ved genopslaget kom 17 ansøgere. Blandt disse har et enigt ansættelsesudvalg med repræsentanter for skolens bestyrelse, ansatte og forvaltningen valgt at pege på Christian Warming. - Jeg er sikker på, at han vil være den rette til sammen med skolens øvrige ansatte at gøre skolen klar til den gymnasiereform, der skal træde i kraft 1. august 2005, siger amtsborgmester Orla Hav og fortsætter: - Han er et spændende valg og jeg tror, han med sine meget brede baggrund kan være med til at stille nogle af de spørgsmål, der skal til for at udfordre og udvikle ikke bare Katedralskolen, men hele gymnasieområdet i Nordjyllands Amt. Christian Warming er cand. mag. med historie og samfundsfag fra Århus Universitet, hvor han i 1991 afsluttede bifagsstudiet. I en række år har han undervist på amtsgymnasiet i Hadsten, hvor han også fik en uddannelse som skoleudviklingsvejleder. Fra 1998 - 2001 var Christian Warming viceforstander ved VUC i Skanderborg. Samtidig tog han HD i organisation fra Handelshøjskolen i Århus. De seneste år har Christian Warming været salgs- og konceptchef hos et privat konsulentfirma. - Det er ikke alene årets første julegave, men også den bedste, siger Christian Warming. - Jeg er naturligvis meget ydmyg overfor den opgave og det ansvar, der ligger som ny rektor på en gammel og traditionsrig skole, men skolen skal på den anden side heller ikke ende som museum. Derfor skal der fornyelse til. Noget af det kommer af sig selv, idet der jo skal bygges en ny fløj til skolen, ligesom gymnasiereformen i sig selv også bringer fornyelse. Vigtigst af alt er imidlertid at få frigjort den skabertrang og virkelyst, der ligger hos lærerne og få det rettet ind mod et fælles mål. Det glæder jeg mig til at stå i spidsen for, siger Katedralskolens nye rektor. is

Forsiden