Velgørenhed

Ny hæderspris

} Lions Club i Aabybro har indstiftet en ny pris. Det er ”Lions Hæderspris”, som er på 5.000 kroner. Den skal gives til en person, der udfører eller harudført et frivilligt humanitært arbejde i Aabybro Kommune, som rækker udover det almindelige. Det er meningen, at hædersprisen skal uddeles én gang om året i februar til en person fra for eksempel en forening, institution eller en arbejdsplads Indstillingen af kandidater til at modtage hædersprisen skal ske til Kurt Østergaard Mortensen fra Lions Club i Aabybro.