Brønderslev

Ny hal er på tegne-brættet

BRØNDERSLEV:Brønderslev Hallen er klar med et forslag til en ny opvisningshal. På et møde, arrangeret af Idrætssamvirket Brønderslev og Brønderslev Hallerne blev forslaget præsenteret. Bestyrelsen for Brønderslev Hallerne fik fuld opbakning til at gå videre med projektet. Bestyrelsen for Brønderslev Hallerne har haft et forberedende møde med børne- og kulturudvalget, og nu sendes forslaget til politikerne, og formand for Brønderslev Hallerne, Henrik Jensen, regner med, at spørgsmålet kommer på udvalgets første møde i august. I det ny projekt opereres med en idrætshal på 50 gange 50 meter samt omklædningsrum med mere. - I alt er der tale om et projekt til 16 mio. kr. plus moms, fortæller Henrik Jensen.Henrik Jensen oplyste, at der er mulighed for at koble forskellige projekter Henrik Jensen sagde, at der mange gange er snakket hal. - Men så længe, der er mulighed for, at det vil lykkes, prøver jeg gerne endnu en gang, sagde han. Men hvis politikerne ikke kan gå ind for hovedlinjerne i det oplæg, som vi kommer med i dag, må man konkludere, at det kun er tomme floskler, når man i kommuneplanoplægget med mere siger, at man gerne vil have, at Brønderslev bliver et attraktivt sted at bosætte sig. - Det kan kun ske ved, at man aktivt investerer i fritidsområdet, og her er en ny hal i Brønderslev by en absolut nødvendighed. - Dette halbyggeri skal også åbne for andre muligheder for det samlede fritidsliv i Brønderslev Kommune. Det gælder uanset, hvor stor kommunen bliver i fremtiden. - Vi har efterhånden mange ledige bosætningsmuligheder i kommunen, men hvis man ikke satser på et forbedret aktivitetstilbud i dagligdagen og i fritidslivet, vil man aldrig få dem afsat, hvilket er uheldigt, da vi har en masse muligheder, som vi aktivt og investeringsmæssigt skal udnytte.

Forsiden