Aalborg

Ny hal et år forsinket

Aalborghus Gymnasium omsider klar til større udvidelse.

Aalborghus Gymnasium, der nu har omkring 1000 elever, men kun er bygget til 500, er klar til en omfattende udvidelse. 25 mio. kr. er på højkant, når der på fredag holdes indbudt licitation over sportshal samt ny naturvidenskabsafdeling på Aalborghus Gymnasium. Licitationen holdes under ét, fordi det er billigst. Tre uger senere ventes man at have fundet ud af, hvem der får entrepriserne, så byggeriet kan komme i gang pr. 1. december, op- lyser rektor Torben Poul-sen. Lokalerne til naturvidenskab opføres i forlængelse af de eksisterende faglokaler inden for området og skal være færdige til brug til august næste år ved det nye skoleårs start. Internationale mål Sportshallen, der bliver en multihal med internationale mål til håndbold, er planlagt til at kunne tages i brug efter efterårsferien 2011. Byggeriet er godt et års tid forsinket. Oprindelig havde man regnet med, at sportshallen kunne være færdig allerede i år. Tiden er gået og først her i sommer har gymnasiet, som blev en selvejende institution pr. 1. januar 2007, fået skøde på besiddelsen, så man kunne gå i gang med at søge lån. Skolen låner på almindelige markedsvilkår. Transport til og fra Gigantium samt Nordkraft, hvor man har lejet lokaler til elevernes idrætstimer, vil kunne klare forrentningen. - Udgifterne har beløbet sig til 130.000 kr. pr. måned, oplyser Torben Poulsen. Byggeplanerne er desuden blevet forhalet, idet man har været i dialog med kommunen. Strid om udkørsel - Vi havde håbet på at kunne få en udkørsel til Th. Sauers Vej, men det har kommu-nen sat sig imod. Multihallen opføres ud mod Th. Sauers Vej. Desuden har kommunen forlangt 120 p-pladser til hallen, der kan rumme 1200 mennesker. Der er nu indgået et kompromis, og skolen kan nøjes med at skulle anlægge 40 nye p-pladser. Hallen vil kunne løse nogle af de halproblemer omliggende sportsforening har i sene eftermiddags- og aftentimer samt i weekender. Her er der ingen penge at tjene, idet fritidsloven siger, at der kun må kræves en betaling, der svarer til udgifter til lys, varme og pedel. - Vi vil imidlertid gerne være med til at yde en håndsrækning til vores opland, siger Torben Poulsen.