Lokalpolitik

Ny hal fremmes

Markedspladsen tages ud af lokalplan for at sikre hurtigt forløb

Hvad skal der ske med markedspladsen. Der er delte meninger, og området bliver derfor ikke en del af lokalplanforslaget, der omfatter ny træningshal. Arkivfoto

Hvad skal der ske med markedspladsen. Der er delte meninger, og området bliver derfor ikke en del af lokalplanforslaget, der omfatter ny træningshal. Arkivfoto

Markedspladsen i Brønderslev pilles ud af det lokalplanforslag, der skal bane vejen for en ny træningshal ved Brønderslev-hallen. Det sker for at sikre en hurtig sagsbehandling, så halbyggeriet kan komme i gang hurtigst muligt. - Vi havde møde med repræsentanter fra hallens bestyrelse. Vi har fælles interesse i, at man kommer videre med opførelse af træningshal så hurtigt som muligt, hvilket hele byrådet også har givet udtryk for, siger Bendt Danielsen, formand for Udviklings– og planlægningsudvalget. - Vi er nu klar til at få lokalplanforslaget vedtaget i byråd og sendt ud i høring, tilføjer udvalgsformanden. - Vi anbefaler i den forbindelse, at delområde tre udtages af lokalplanforslag - nemlig området, der omfatter markedspladsen. Vi ønsker at koncentrerer os om halbyggeriet, og det område som halbyggeriet skal foregå på. En debat om markedspladsens formål må vi tage senere, tilføjer Bendt Danielsen. Markedspladsens fremtid er blevet berørt i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, og her stod det klart, at borgernes ønsker for markedspladsen er meget forskellige. I lokalplanen er markedspladsen udlagt til offentligt formål og indgår i masterplanen som en del af fritids- og kulturbæltet. - Men der er forskellige opfattelse af, hvad markedspladsen skal bruges til. For at fokusere på halbyggeriet, har vi fundet det hensigtsmæssigt at udtage området af lokalplanforslaget. Bendt Danielsen understreger, at kommunen hele vejen igennem har været i en god, konstruktiv dialog med Brønderslev-hallen. - Målet er at få projektet fremmet, så de unge i Brønderslev får bedre idrætsfaciliteter med den nye hal. Det er der behov for, tilføjer udvalgsformanden. - Når høringsfristen er slut 4. august, er vi også i udvalget parate til at tage et ekstraordinært møde for at fremme sagen. Som situationen tegner sig nu, kan sagen altså behandles i økonomiudvalg og byråd i august.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk