Ny hal lukker Ringvejen

Mejlby Efterskole bag planer om opførelse af ny idrætshal i Mejlby.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Efterskolen har allerede i foråret købt nabogrunden Ringvejen 1 på 951 kvm. og revet et ældre hus ned for at sikre plads til opførelse af en længe ønsket idrætshal. Arkivfoto: Grete Dahl

Som konsekvens af at det oprindelige forslag til placering af en ny idrætshal i tilknytning til Mejlby Efterskole med en nord-sydlig placering kommer tæt på skel og skaber skyggegener for visse naboer har efterskolens arkitekt Jørgen Ussing nu udarbejdet et helt nyt forslag til placering. Skal det nye alternative forslag med en placering i øst-vestlig retning føres ud i livet, betyder det dog et krav om at den tilstødende Ringvejen i Mejlby skal lukkes for gennemkørsel og i stedet opdeles i to blinde småveje. Der er tale om en hal, hvor der som minimum kan spilles håndbold, nemlig med en bane på 20 gange 40 meter. Dertil kommer tilskuerpladser i den ene langside og nødvendige omklædnings- og toiletfaciliteter samt redskabsrum, der også skal rumme den lokale gymnastikforenings nuværende materiel. Teknik- og miljøudvalget har netop drøftet halprojektet og lokalplanforslaget for hele landsbyen Mejlby. Her var der enighed om at følge forvaltningens indstilling om at der arbejdes videre med efterskolens nye oplæg til halplacering inklusiv en lukning af Ringvejen. På samme tid fjernes landsbyens opdeling i lokalplanforslaget mellem bolig, erhverv og efterskole i tekstdelen. Det betyder et behov for at lokalplanforslaget derefter sendes i en fornyet forkortet høring i 14 dage.