Gistrup

Ny halvsæson med serieløb

AALBORG:Det første af efterårets tre serieløb i Østeraadalen afvikles lørdag kl. 14.30 med start fra Kjærs Mølles Fabrikker på Hjulmagervej ved rampen til Øster Allé. Som tidligere vil der udover tilmelding til løbet også være mulighed for omklædning og bad i det nærliggende Skovdalen Atletikstadion. Temaet for det første løb i efteråret er "I form til Lundbyløbet", der løbes søndag den 22. september i Lundby krat ved Gistrup. Som tidligere er der i forbindelse med det populære serieløb mulighed for at vælge mellem 5 og 10 kilometer. Den korte rute løbes mest på asfalt mellem grønne hække og kolonihaver samt en lille runde i Østeraadalen mens den lange rute for størstedelens vedkommende løbes i det skønne naturområde. Da begge ruter er præcist opmålt med kilometerangivelse er det muligt at checke den personlige form undervejs. Siden serieløbet blev flyttet fra Lundby krat syd for Gistrup til den nuværende placering er deltagerantallet mere end fordoblet og de seneste tre gange i foråret har der været mellem 70 og 80 tilmeldte