Havne

Ny havn - nye muligheder

- Hanstholm udvider med tanke for nye opgaver, siger havnedirektør Birgitte Juhl

Hirtshals Havn vil bruge erfaringerne fra sommerens arbejde på olieriggen Mærsk Guardian som afsæt til en klyngedannelse omkring den nye Offshore Base Hirtshals.Arkivfoto

Hirtshals Havn vil bruge erfaringerne fra sommerens arbejde på olieriggen Mærsk Guardian som afsæt til en klyngedannelse omkring den nye Offshore Base Hirtshals.Arkivfoto

Esbjerg Havn arbejder med planer om at blive "grønt offshore-center" og udstillingsvindue for dansk kompetence indenfor vindteknologi. Hirtshals Havn vil med klyngedannelsen Offshore Base Hirtshals udbygge sin position som servicehavn for olierigge baseret på sommerens erfaringer med arbejderne på boreriggen "Mærsk Guardian". Umiddelbart kan det ligne en situation, hvor Hanstholm Havn bliver klemt mellem kæberne i en knibtang, men "nej", siger adm. direktør Birgitte Juhl, Hanstholm Havn. - Jeg er præsenteret for det billede før, men lige nu er der så store vækstpotentialer indenfor hele offshore sektoren, at der sagtens er plads til at udvikle Hanstholm havn både som servicehavn i forhold til olieindustrien i Nordsøen og også i forhold til offshore vindmøller, siger Birgitte Juhl. En af de muligheder, der beskrives i udviklingsplanen for Hanstholm Havn, er netop en ny adgang til at melde sig som en realistisk partner når det gælder servicering af eksempelvis borerigge. - Der går ikke noget fra os, fordi Hirtshals bruger erfaringerne fra Mærsk Guardian til at satse yderligere på det marked. Tværtimod er det helt logisk, at de forfølger muligheden, siger Birgitte Juhl om Hirtshals nye initiativ, virksomhedsklyngen Offshore Base Hirtshals. Hun understreger, at Hanstholm Havn efter en udvidelse kan tilbyde vanddybder på 12,5 meter. Det i sig selv er en konkurrencefordel, men der er andet end serviceopgaver, der skal løses på boreriggene i Nordsøen. - Der er også hele problemstillingen omkring skrotning af platforme. Det er også en opgave, der skal løses, men som er meget pladskrævende. Præcis som det kræver plads at håndtere stadig større vindmøller. Og netop muligheden for at få mere bagland i tilknytning til havnen, kan udvikle sig til en konkurrencefordel for Hanstholm, siger Birgitte Juhl. - I modsætning til både Hirtshals og Esbjerg har vi mulighed for at designe vores nye havn til fremtidige opgaver, hvorimod de to andre havne skal tilpasse noget eksisterende til nye opgaver, siger havnedirektøren med tanke for de rundt regnet 80 hektar nyt bagland, som følger med en havneudvidelse. Birgitte Juhl vurderer, at både offshore området samt hele vindmøllesektoren i øjeblikket er under en så voldsom udbygning, at Hanstholm Havn efter en udvidelse vil stå stærkt i kampen om at få sin del af kagen.