Ny havnestruktur efterlyses

Læserindlæg om lystbådehavne

Styring og administration i Frederikshavns kommune er vidt forskellig. Ålbæk - Voerså - og Rønnerhavnen er brugerstyret med en valgt havnefoged . I Rønnerhavnen er der tilsyn af to politisk valgte byrådsmedlemmer , som sikrer at de økonomiske midler forvaltes til det rette formål. Sæby havn styres efter et gammelt levn fra den tid hvor Sæby var selvstændig kommune. I Sæby lystbådehavn er demokratiet ikke-eksisterende, der er ingen medindflydelse for brugerne af havnen . Den kommunalt ansatte havnefoged er totalt enerådende, uden politisk indsigt og opsyn med hans dispositioner. Det bør ændres, så en brugerforening får mere indflydelse på den havn de lejer bådepladser i . Da havnen trods alt er med i det regi " af kommunale kreative lystbådehavne " , så kan det ikke være tilrådeligt, at en enkelt person bestemmer alt i en offentlig havn. Af én eller anden grund , er der nogle politikere der ikke ønsker , at der bliver medindflydelse af brugerne og indsigt i styringen og administrationen af havnen. Besynderligt at Brian Pedersen SF er modstander af demokratiske forhold i Sæby lystbådehavn. Jeg vil anbefale at brugerne i Sæby havn vælger en bestyrelse, som kan kræve medindflydelse i havnens dispositioner

Forsiden