Ny Hjørring scorer milliongevinst

Kommunen får godt 2,2 mio. kr. mere end forventet

Karl Born­høft (SF), for­mand for Sund­heds-, æld­re- og han­di­cap­ud­val­get, får flere penge at gøre godt med på ældreområdet. Her fotograferet ved sin afskedsreception i amtsrådet, hvor han var formand for sundhedsudvalget.ar­kiv­fo­to

Karl Born­høft (SF), for­mand for Sund­heds-, æld­re- og han­di­cap­ud­val­get, får flere penge at gøre godt med på ældreområdet. Her fotograferet ved sin afskedsreception i amtsrådet, hvor han var formand for sundhedsudvalget.ar­kiv­fo­to

NY HJØRRING: -Vi er glade for pengene. De passer som fod i hose til det budget, som vi har lagt, sagde SFs Karl Bornhøft, da sammenlægningsudvalget forleden behandlede Ny Hjørrings uventede store del af regeringens ældrepulje. Ny Hjørring havde regnet med at få fire mio. kr. fra puljen, men får i alt 6.228.000 kroner. Pengene går til Sundheds- ældre og handicapudvalgets budgetområde, og formand Karl Bornhøft glæder sig over, at de ekstra penge nu udfylder op til 100 pct. af de udvidelsesforslag, som udvalget foreslog til budgetforhandlingerne. Ovenikøbet lidt til. - Vi leverer varen, og vi kan endda gøre lidt ekstra. Vi kan nu sætte penge af til at nedbringe sygefraværet i hjemmeplejen og give penge til sundhedsfremme for ældre, sagde en tilfreds Karl Bornhøft. Der var tilfredshed hele salen rundt med de ekstra penge. - Jeg forventede, at der ville være meget skrappe restriktioner på, hvordan vi kan bruge pengene, men det er der ikke, sagde kommende borgmester Finn Olesen (S). De konservatives Per Larsen glædede sig over, at man kan sætte ekstra ind mod sygefravær. - Mange af vore ansatte har tjent kommunen godt i mange år, men er blevet nedslidte. Dem kan vi nu gøre noget for, så sygefraværet kan nedbringes, sagde Per Larsen. Thomas Mark (R) glædede sig også over de ekstra penge. - Det lyder næsten som om udvalget nu er løbet tør for udvidelsesønsker, drillede Thomas Mark. I dette stykke blev han dog omgående modsagt af Venstres Kurt Mikkelsen, som sidder i udvalget. Og formanden kom også op af stolen. Karl Bornhøft (SF) mindede sammenlægningsudvalget om, at udvalget loyalt havde opstillet sine udvidelsesønsker indenfor den ramme, som det fik tildelt ved budgetforliget. - Vi har levet op til de begrænsninger, vi havde. sagde Karl Bornhøft. Med de ekstra penge får Ny Hjørring Kommune dermed finansieret alle de udvidelsesforslag som udvalget for Sundhed, ældre og handicappede foreslog til budgetforhandlingerne, men som der ikke var penge til dengang. De ekstra penge går til kvalitetsløft i ældreplejen, ADL-træning og rehabilitering (ADL: almindelig daglig levevis, red.), tilskud til Leve Bo Miljø, særskilte aktivitetstilbud til demente, kompetenceudvikling, udbygning af cafétilbud, til diætister tilknyttet madservice, til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen, til sundhedsfremme og forebyggelse, specielt målrettet til de ældre.