Ny høring om lokalplan for sognegården

Lokalpolitik 15. februar 2005 05:00

SKAGEN: Lokalplanforslaget, som skal gøre det muligt at omdanne det gamle missionshus på Kirkevej til ny sognegård, bliver nu i lidt udvidet udgave fremlagt til offentlig høring i yderligere to uger. Den ekstra offentlighedsfase skyldes ikke, at der var indsigelser mod lokalplanen, siger formanden for udvalget for teknik og miljø, Inger Støtt (V). - Derimod har vi i udvalget besluttet, at vi vil indføje en paragraf om, at det skal være muligt at fjerne muren omkring kirken, i den endelige lokalplan. - Vi kan af gamle postkort se, at kirkemuren ikke hørte til det oprindelige projekt, som blev udarbejdet af Ulrik Plesner i forbindelse med tilbygningen til kirken, og ved at fjerne muren, vil der være mulighed for at skabe en plads, som rummer både kirke og sognegård. - Det er jo karakteristisk for købstadskirker, at de er placeret på en plads - eller på noget, der ligner en plads, og det kan måske også være ønskværdigt i Skagen. - Derfor vil vi gerne have muligheden med i lokalplanen, også selv om det ikke skal være et krav, siger Inger Støtt. Da muligheden for at fjerne muren er ny i forhold til det oprindelige lokalplanforslag, men på den anden side ikke er så væsentlig, at der skal en helt ny plan til, har man valgt at fremlægge det reviderede lokalplanforslag i offentlig høring i to uger og ikke i de normale otte uger.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...