Ny høring om plan for Farm Fun

Planer for Farm Fun og Niels Skiverens Gaard på vej til endelig godkendelse

Lokalpolitik 11. september 2002 08:00

AALBÆK/SKIVEREN: Lokalplanforslaget, som skal gøre Farm Fun ved Aalbæk til en godkendt oplevelsesattraktion, er nu, lidt stille, på vej til endelig godkendelse i byrådet. Udtrykket lidt stille er brugt, fordi der inden byrådet får den endelige lokalplan holdes endnu to ugers høringsperiode. Det skyldes, at der er indarbejdet en række forslag og tanker, som kom i indsigelse da planen var fremlagt offentligt, i den endelige plan. Indsigelserne drejede sig primært om at få strammet op i lokalplanens bestemmelser omkring, hvilken slags center Farm Fun må være. Flere indsigere var bekymrede for, at lokalplanen blev så løs i sin beskrivelse af aktivitetsmulighederne, at det kunne udvikle sig til en form for sommerland. Den nye høringsperiode, der som nævnt er på to uger, bliver ikke en almindelig offentlig høringsfase. Det er først og fremmest de indsigere, hvis tanker og forslag, der er taget hensyn til ved udarbejdelsen af det endelige lokalplanforslag, der orienteres. Det gøres for at man kan sikre sig, at der er taget tilstrækkelig højde for deres indsigelse i den endelige plan. Hvis ikke den nye høringsfase giver anledning til væsentlige nye indsigelser, betragter man i teknik og miljøudvalget lokalplanen som færdig og dermed som værende klar til at blive godkendt i byrådet. Yderligere en lokalplan er på vej til endelig godkendelse. Det er planen, som skal gøre det muligt at udvide Niels Skiverens Gaard i Skiveren med to nye fløje med værelser, så gården får i alt 100 sengepladser. Lokalplanen fastlægger desuden, at området skal bruges til hoteldrift.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...