Lokalpolitik

Ny Hou-duel udsat]

HOU:Efter at et byrådsflertal for nylig sagde ja til at lade et par redskabsskure på Hou Havn færdigbygge, har økonomiudvalget valgt at udsætte en ny duel om havnens fremtid. Det drejer sig om den nye, kommunalt udarbejdede brugsretsaftale for Hou Havn, som skal afløse den hidtige aftale, der - som tidligere omtalt i disse spalter - ikke er nedfældet på papir, men som i stedet betragtes som en mere eller mindre officiel, mundtlig aftale. Når økonomiudvalget har valgt at udsætte sagsbehandlingen af den nye, skriftlige brugsretsaftale, skyldes det, at den såkaldte Strandbeskyttelseskommission har barslet med en snarlig offentliggørelse af strandbeskyttelseslinierne. Her er der i det oprindelige forslag tale om en strandbeskyttelseslinie, der i Hou omfatter hele havneområdet - og derfor hæmmer udviklingsmulighederne dér. Dette forslag har Hals Kommune for længe siden protesteret imod, men det er med meldingen om et nyt udspil fra Strandbeskyttelseskommissionen i baghovedet, at de nu i økonomiudvalget ønsker lige at holde vejret for at se, hvad det nye udspil indebærer. Hvis der ikke ændres på den foreslåede strandbeskyttelseslinie i Hou, vil det betyde, at den eksisterende lokalplan for området vil have fortrinsret frem for standbeskyttelseslinien. Der vil derfor godt kunne ske en havneudvikling inden for den eksisterende lokalplans rammer. En ændring af denne vil det imidlertid være noget sværere at gennemføre. Også alle andre tiltag på Hou Havn er i øvrigt af økonomiudvalget blevet stoppet, indtil Strandbeskyttelseskommssionens nye udspil.]