Aalborg

Ny i bestyrelsen for Nordjyllands-Hallen

SÆBY:På det årlige brugermøde i Nordjyllands-Hallen ved Sæby Stadion indtrådte den nye formand for Sæby Firmaidræt, Helle Friis Kristiansen, i halbestyrelsen. Hun afløser firmaidrættens tidligere mangeårige formand, Flemming Kokholm, der har siddet iNordjyllands-Hallens bestyrelse siden startet for 11 år siden. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er formanden,Hans JørgenKaptain, Erik Kristensen som formand for Sæby Fritidiscenter, Carsten Østeraa som formand for Sæby-idrætsforeningen Skjold,Vagn FrimerJensen som repræsentant for Understed Idrætsforening, Jan Legaard som repræsentant fra Sæby Basket BallClub 77 og endelig Henning Bak (T) som Sæby Byråds repræsentant. -ok