Lokalpolitik

Ny i byrådet

Finn Knudsen har vandret ind og ud af byrådet i en lille snes år

STORVORDE:Byrådsmødet onsdag aften fik en lidt usædvanlig start. Der var nemlig indkommet en tillægsdagsorden, som skulle vedtages inden mødet. Og i følge den skulle der først bevilget tre måneders sygeorlov til Svend Kristensen (S). Uden sværdslag blev orloven bevilget. Nede på tilskuerrækkerne sad Finn Knudsen, Kongerslev, da denne sag blev behandlet. Her sad han som ganske almindelig tilhører. Men da orloven var bevilget kunne socialdemokraternes førstesuppleant, også Finn Knudsen, tage plads i de gode stole omkring byrådsbordet. Finn Knudsen fik 51 stemmer ved det seneste kommunalvalg. Samme stemmetal som det afgående byrådsmedlem Bruno Larsen. Der måtte derfor en lodtrækning til, for at finde ud af, hvem der skulle være førstesuppleant. Og den lodtrækning vandt altså Finn Knudsen. Med ny mand i byrådet skulle der også ske en ny konstituering i den socialdemokratiske gruppe. Svend Kristensens udvalgsposter skulle besættes. Her valgte socialdemokraterne dog den nemmeste løsning: Finn Knudsen overtager alle Svend Kristensens poster i den kommende tremåneders orlovsperiode. Det er ingenlunde Finn Knudsen første optræden i byrådet. Han er i dag i sidste halvdel af 40'erne, men har lige siden han var 29 år været inde og ude af Sejlflods kommunalbestyrelse. Ved debuten i 1985 sprang han partilisten og stormede med 105 stemmer direkte ind i byrådet foran ældre og mere kendte politikere. Og ved næste byrådsvalg i 1989 røg han ud igen. For igen at blive valgt efter en pause. For igen at ryge ud. For nu igen at kunne sætte i byrådsstolen. Finn Knudsen er uddannet butiksassistent. Han har været truckfører. Men siden 1983 har han været aktiv i SiD både som kontorbestyrer i Kongerslev og som kasserer i Arden.