Ny i kulturcenters bestyrelse

Arentsminde Kulturcenter, der er en selvejende institution og etableret i forbindelse med udbygningen af Arentsminde Idrætsforenings faciliteter, har holdt generalforsamling på Langeslund Skole.

Formand Jens Sørensen omtalte i sin beretning hovedsageligt byggeforløbet, der førte frem til den færdige udbygning i slutningen af 2007. Tilbygningen blev i øvrigt officielt indviet i starten af 2008. Kasserer Dorte Skole gennemgik regnskabet, der ikke er særlig omfattende, idet det indtil videre kun omfatter de tilskud, kulturcentret har fået fra forskellige fonde, blandt andet Brovst Sparekasses Fond og ebh-fonden samt anvendelsen af disse penge. Det i bilagsmæssig sammenhæng beskedne regnskab skyldes, at det økonomiske samspil mellem kulturcentret og Jammerbugt Kommune endnu ikke er endelig fastlagt. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, nemlig Dorte Skole, Bjarne Pedersen og Jens Sørensen. Førstnævnte ønskede ikke genvalg, medens de to sidstnævnte modtog genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Lene Hyllested. Bestyrelsen består udover de forannævnte af Kirsten Christensen og Brian Hyllested. Til suppleanter genvalgtes Harry Jensen og Peter Mikkelsen. Generalforsamlingen vedtog et forslag til vedtægtsændringer, der indebærer, at ordet revisor ændres til bilagskontrollanter. Til denne funktion valgtes Knud Kjærgaard og Hans Skole.