EMNER

Ny idé mod gyllestank

{ Firmaet Agroplast har udviklet og patenteret et system, der forhindrer udviklingen af ammoniakdampe i svinestaldene og dermed radikalt ændre de velkendte gylleproblemer ved at fjerne lugt i stald samt omgivelser, og omdanne restproduktet fra svinenes urin til en værdifuld råvare. Firmaet mangler nu bare en investor, der vil bruge 12 millioner kr og en producent, der vil etablere et prøveanlæg, siger bestyrelsesformand Jes Thomsen. Etablering af et Agroplastanlæg vil i første omgang kun være rentabelt for de større producenter, det vil sige svineavlere med minimumsproduktion på omkring 7000 svin.