Arbejdsulykker

Ny indsats mod faldulykker

Der er penge at spare ved faldforebyggelse, der nu indføres på alle plejehjem og til nogle hjemmeboende.

Faldulykker blandt ældre medfører på landsplan 45.000 skadestuebesøg og 13.000 indlæggelser. Det er ikke bare en pinefuld affære for de ældre selv, men også en post, der kan mærkes på de kommunale budgetter. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen koster et hoftebrud eksempelvis 100.000 kr. for en kommune i udgifter til bl.a. pleje og genoptræning. For at forebygge faldulykker foreslår Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune nu, at der indføres faldforebyggelse på alle plejehjem i 2010-2011, samt at der tilbydes faldforebyggelse til de borgere i eget hjem, der har nødkald på grund af faldtendens. - Vi håber dels på at få en øget livskvalitet for de ældre, for når man falder, så får man et knæk i livskvaliteten. En anden effekt er også, at vi gerne vil bruge vores ressourcer på den mest fornuftige måde, siger ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V). Sagt på en anden måde kan kommunen spare rigtig mange penge, hvis man kan forebygge faldulykker blandt de ældre. - Vi tror, at det kan give en positiv effekt på de kroner, som vi bruger på pleje efterfølgende, de udgifter, der er på sygehuset og den genoptræning, som vi så ikke skal yde, siger rådmanden. Hvor meget kommunen forventer at spare ved projektet, der koster små to mio. kr. over to år, har man ikke sat noget mål for. - Det er et af de steder, hvor vi siger, at det her gør vi, fordi vi tror, at det har en effekt. Helt konkret skal de ældres fald forebygges ved, at medarbejdere i hjemmesygeplejen, på plejehjem og i hjemmeplejen oplæres i faldforebyggelse. Det skal ske via e-learningprogrammet KvaliCare, hvor medarbejderne udover at lære, hvordan fald forebygges også kan registrere fald og analysere årsagerne. I Aalborg Kommune har man tidligere gennemført et mindre projekt, og det er de gode erfaringer herfra, der gør, at man nu vil rulle faldforebyggelsen ud i fuld skala. - Det var gode erfaringer, så vi har kunnet se, at det nytter. Ældre- og handicapudvalget skal tage stilling til forslaget på mødet på onsdag.