Ny indsats

Statsrevisorerne kritiserede i skarpe vendinger i december den tidligere regering for slet ikke at have gjort nok i for at forebygge nedsivning af sprøjtegifte til grundvandet.

En kritik som er fuldt ud berettiget, og en kritik som Socialdemokraterne, forskere og vandværkerne også gennem årene har rejst af skiftende borgerlige miljøministre. Konsekvenserne af den tidligere regerings slaphed og slendrian ses og måles i drikkevandsboringerne og i naturen. Derfor iværksætter den nye regering en ny indsats mod sprøjtemidler. Det gør vi bl.a. gennem en omlægning af pesticidafgifterne, der betyder, at de mest belastende pesticider bliver dyrere. Jo mere giftig og skadelig - jo højere afgift. Samlet set betyder afgiftsomlægningen, at brugen af sprøjtemidler skæres ned med en tredjedel, og at belastningen af miljøet reduceres med 40 pct.. Det er der hårdt brug for, for både brugen af pesticider og deres miljøbelastning, er kun gået en vej de seneste år, og det er op. Endvidere har vi afsat 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at etablere beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer. Desuden iværksættes en kontrolordning for at sikre, at landmændenes sprøjteudstyr bliver synet regelmæssigt, så landbrugets brug af pesticider sker på en korrekt måde. Desuden vil vi også fordoble det økologisk dyrkede areal. Tilsammen skal initiativerne rette op på ti års mangelfuld indsats for at sikre danskerne rent drikkevand. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vi har et velfungerende landbrugserhverv, men det må ikke være på bekostning af drikkevandet. Socialdemokraterne arbejder nemlig hårdt for at sikre den dyrebare naturressource, vores drikkevand er.