Ny inspektør lokket af udfordringen

Preben Kjeldsen har fået varm velkomst på Dronninglund Skole

DRONNINGLUND:- Jeg kan godt lide nye udfordringer, og jeg ville have ærgret mig, hvis jeg ikke i det mindste havde prøvet at søge stillingen. Sådan lyder forklaringen fra 51-årige Preben Kjeldsen på spørgsmålet om, hvad det var, der fik ham til at forlade jobbet som leder på Dybvad Skole til fordel for et tilsvarende job som ny inspektør på Dronninglund Skole. Preben Kjeldsen slår i den forbindelse fast, at det for ham ikke var let at forlade Dybvad Skole, hvor han trivedes fortrinligt i de forholdsvis beskedne skolerammer med en medarbejder- og kollegastab på 19 og en elevgruppe på omkring 230. De er nu med indgangen til den igangværende måned erstattet af 86 lærere og omkring 730 elever på Dronninglund Skole, og mens Preben Kjeldsen holdt af det nære og tætte miljø på skolen i Dybvad, så ser han også en række fordele i nu at have et langt større hold at arbejde sammen med. - Det er meget lettere at sammensætte lærerteams, og samtidig har vi på en stor skole også et større økonomisk spillerum. På Dybvad Skole måtte vi helt ned og regne i frimærker, men det behøver vi alligevel ikke på Dronninglund Skole, og det er rart, siger han. Nye ansvarsområder Preben Kjeldsen glæder sig endvidere over, at han på Dronninglund Skole har fået ansvaret for en række områder, som han ikke tidligere har stået i spidsen for. Det drejer sig om skolens 10. klassecenter, om specialklasserne og om de såkaldte OK-klasser med handicappede elever. Den nye skoleinspektør peger i den forbindelse også på, at én af hans hjertesager i skoledriften er de elever, der af den ene eller grund ikke trives så godt med den daglige skolegang. - Jeg har en tyrkertro på, at trivsel og læring hænger sammen. Hvis du trives, er du også bedre til at tage imod undervisning, siger han - og peger på, at Dronninglund Skole allerede nu er på forkant i forhold til arbejdet med at håndtere den omtalte elevgruppe. - Vi har noget, der hedder "Båndet", og det fungerer fint, så vi er godt klædt på, konstaterer Preben Kjeldsen. Styr på tingene Den nye skoleinspektør har i øvrigt i sin igangværende sondering af skoleterrænet også kunnet konstatere, at dette område langt fra er det eneste område, hvor Dronninglund Skole har fingeren på pulsen. - Alt er veltilrettelagt og gennemtænkt, og det er altså rart at tage over sådan et sted, fastslår Preben Kjeldsen, der samtidig roser viceinepektør Jørn Dahl samt afdelingslederne Dorthe Lindholm og Christian Christensen for at have taget godt imod ham. - De har virkelig taget mig under deres vinger, og det er i det hele taget et rigtig godt team, jeg er røget ned i her på kontoret, siger han med henvisning til også skolesekretærerne Karen Axen og Lone Carter. Fingeren i jorden Føler Preben Kjeldsen sig derfor vel modtaget i de for ham nye skolerammer, så glæder det ham også, at han er trådt til på denne tid af året - så han op til sommerferien har lidt tid til at finde ud af, hvordan tingene fungerer på Dronninglund Skole. - Jeg er af den helt klare holdning, at det første skridt på vejen til et velfungerende samarbejde, er, at man lige stikker fingeren i jorden og får en fornemmelse af, hvordan det hele hænger sammen. Og det er noget, jeg har god tid til, for skoleårets planlægning kører jo for fuldt tryk, så det er ikke noget, at jeg skal ind og blande mig i, siger han. Fokus på skoleudvikling Preben Kjeldsen vil dog i sit nye job mere end bare følge strømmen. Han har også sine ideer om fremtiden - ideer, som han nu vil have bearbejdet i samarbejde med de nye kolleger i Dronninglund. - Skoleudvikling er et nøgleord for mig, og jeg mener, at vi - hvis vi forstår at lytte lidt til vandrørene - vil være gode til at danne vores egen udvikling frem for bare fra Christiansborg at få besked på, hvad vi skal gøre. Vi skal være på forkant og kunne sige, at "det er vi da allerede i gang med", når meldinger ne kommer ovenfra, siger Preben Kjeldsen, der også peger på en kortlægning af den løbende evaluering som et god måde at sikre, at skolens mange kvaliteter og kompetencer hele tiden bliver finpudset og optimeret. Vil præge udviklingen - Samtidig står vi jo også over for en sammenlægning af Dronninglund og Brønderslev kommuner, og her synes jeg bestemt ikke, at Dronninglund Skole skal stå bagerst i køen. Vi har mange kompetencer, der kan drages nytte af, siger inspektøren, der i den forbindelse peger på OK- og specialklasserne som områder, hvor medarbejderne på Dronninglund Skole ligger inde med en værdifuld viden og erfaring. - Vi skal være med til at præge udviklingen på også de områder i den nye kommune, og hele overgangen til den nye kommune og skolernes rolle deri betragter jeg faktisk som én af mine største opgaver i det nye job, slutter Preben Kjeldsen.