EMNER

Ny inspektør pønser på markræs og dykning

46-årige Jens Lykke chef for ungdomsskolen og -klubben

HOBRO:Det bliver den 46-årige Jens Lykke, der skal lede ungdomsskolen, ungdomsklubben og netcaféen i Hobro Kommune efter Per Brandt Rasmussen, der fratræder jobbet. Per Brandt Rasmussen fortsætter dog som konsulent, inden han ved årsskiftet 2003/2004 uigenkaldeligt siger farvel til de unge og slutter sig til pensionisternes rækker. Ungdomsskolen og klubben har i Hobro Kommune fat i cirka halvdelen af de unge. Den nye ungdomsskoleinspektør pønser på at lave nye tilbud til den gruppe unge, der ikke bruger ungdomsskolen. - Buketten af tilbud skal være så bred som mulig - jeg vil godt være med til at lave tilbud til de grupper af unge, der ikke bliver tilgodeset i dag. Det kunne være amerikansk fodbold, markræs og dykning. Nogle af tilbuddene kunne eventuelt laves i samarbejde med andre kommuner, forestiller Jens Lykke sig. Han arbejder som skolekonsulent i Hobro Kommune og er tovholder for kulturkommuneåret 2003. Det projekt får han lov til at følge til dørs. Sideløbende med at Jens Lykke passer jobbet som ungdomsskoleinspektør skal han løse andre kulturelle opgaver for kommunen. Jens Lykke har en fortid som lærer på Onsild Ungdomsskole i 12 år. Erfaring fra ungdomsskolearbejdet har han også - han tog orlov fra jobbet i Onsild i et år for at lede Møldrups Ungdomsskole. Stillingen som inspektør for de unge i Hobro Kommune blev besat efter et internt opslag - der var fire ansøgere.