Lokalpolitik

Ny inspiration til budgetter

Valgkampen er så småt ved at komme i gang

SKAGEN:Skagens borgmester, Hans Rex (V), har svært ved at tage det alvorligt, når en socialdemokratisk formand i Sæby fortæller, at Socialdemokratiet i en ny storkommune bestående af Skagen, Frederikshavn og Sæby, i sit valgprogram vil gå efter højeste serviceniveau på alle områder. - Så er det lige, at jeg spørger efter, om vi også er udstyret med en seddelpresse, og det tror jeg faktisk ikke, at vi er. Sådan kan klaveret ikke spille. Udgangspunktet må være, at vi har et budget at arbejde med, som svarer til, at vi lagde de tre nuværende budgetter sammen. Det bliver en spændende opgave, og der bliver virkelig behov for at lægge arm og prøve kræfter hos hinanden for at finde ud af, hvordan serviceniveauet skal være i fremtiden, fastslog Hans Rex i en tale holdt efter Venstrevælgerforeningens generalforsamling i Skagen. Borgmesteren kom med et længere indlæg om den forestående kommunesammenlægning, der netop nu tager meget af både politikernes og de kommunale embedsmænds tid. - Lige nu er vi i den såkaldte afklaringsfase, hvor vi via 50 arbejdsgrupper frem til 1. april prøver at røntgenfotografere alle de områder, som vi arbejder med inden for det kommunale område. Arbejdsgrupperne skal komme med bud på ligheder og forskelligheder i de tre kommuner, og det vil garanteret vise sig, at der er utroligt mange ting, der ikke gøres ens i de tre kommuner. 50 rapporter Arbejdet i grupperne skal føre til 50 rapporter, hver på cirka otte sider, og disse rapporter kan så måske også give inspiration til arbejdet med at fastlægge budgettet for næste år i de enkelte kommuner. For ganske vist er det først, når budgettet for 2007 skal strikkes sammen, at det nye sammenlægningsudvalg får ansvaret for budgetlægningen, men hvis de tre byråd på et tidligere tidspunkt synes, at det ville være lidt smart at rette noget til i forbindelse med budgetlægningen, er der jo ikke nogen, der forhindrer dem i det. - Det synes de tre byråd, spørgsmålet er bare, hvor meget de synes, det er smart at rette til, men det skal ikke afholde os fra at lade os inspirere til at lave et godt budget for 2006, for jo bedre vi bliver til at få det hele tilpasset, jo mindre kommer borgerne til at mærke til kommunesammenlægningen, og det er faktisk vores mål, at borgerne skal mærke så lidt som muligt, fastslår Skagens borgmester. Nye arbejdspladser Et er, hvor meget borgerne kommer til at mærke til sammenlægningen, noget andet er de mange kommunalt ansatte, ikke mindst inden for administrationen. - Vi er godt klar over, at der er en række medarbejdere, der kommer til at få en ny stol et andet sted, og her vil det være lederne, som det kommer til at gå hårdest ud over. I dag er der jo stort set tre hold ledere inden for alle områder, og vi skal formodentlig kun bruge et sæt i den nye Frederikshavn Kommune, men vi skal selvfølgelig bruge nogle medarbejdere til andre opgaver. - Vi tror faktisk, at der bliver behov for alle medarbejdere. Der er også nogle, der mener, at vi skal give en jobgaranti. Det mener jeg, at der er en vanskelig situation, men jeg har selv meldt ud til lederne i Skagen Kommune, at der efter min bedste overbevisning er brug for alle gode kræfter for at få den nye kommune til at fungere. Jeg tror ikke, at vi skal have nøjagtigt det samme antal medarbejdere i 2008 og 2009, som vi har tilsammen i dag. Jeg tror, at der kommer en rationaliseringsgevinst ud af det her på sigt, men jeg tror ikke, at det udløser besparelser fra dag 1, siger Hans Rex, der mener, at de nye kommuner kan blive godkendt af Indenrigsministeriet hurtigere, end der egentlig var lagt op til i den oprindelige tidsplan. - Indenrigsministeren skulle ifølge aftalen godkende de nye kommuner inden 30. juni i år, men da kommunerne stort set selv har klaret opgaven med at finde sammen, tror jeg, at de nye kommuner kan være godkendt inden påske. Men vi lader faktisk allerede nu som om vi er godkendt, og det er vi sikkert også.