EMNER

Ny institution lukker

Kun syv måneder efter åbningen lukker Nordtoppen i Brønderslev

NORDJYLLAND:I november 2004 flyttede de første famiilier ind på familiebehandlingsinstitutionen Nordtoppen i Brønderslev. I går besluttede amtets social- og psykiatriudvalg, at Nordtoppen skal lukke. Den endelige beslutning tages af amtets økonomiudvalg på mandag. Den korte levetid skyldes, at kommunerne i Nordjylland ikke har henvist familier til Nordtoppen i det omfang kommunerne ellers havde gjort amtet opmærksom på, at der var behov for. - Vi beklager, at vi nu må lukke Nordtoppen, men vi kan ikke drive en institution videre, på det grundlag. Det er alt for dyrt, siger formand for amtets social- og psykiatriudvalg, Bent Pedersen. I maj havde amtet 1,6 millioner kroner mindre i indtægt end budgetteret. Nordtoppen er en institution for familier med forældre, der har misbrugsproblemer. Der er plads til seks familier, men 15. juni var der kun to. Og der er ikke udsigt til, at kommunerne vil henvise flere familier med problemer til institutionen. Der er 14,5 fuldtidsstillinger på institutionen, og Bent Pedersen stiller de ansatte en afskedigelse i udsigt. - Med mindre vi kan omplacere nogle af de dem, siger han. Bent Pedersen mener, at der kan gå op til et halvt år, inden Nordtoppen lukker, fordi de ansatte normalvis har et halvt års opsigelsesvarsel. - Men vi gør det så hurtigt, vi kan, siger han. Budgettet for Nordtoppen er på 5,1 millioner kroner. Hvad der skal være i lokalerne, er endnu ikke besluttet, men der har tifdligere været forskellige institutioner på stedet - som heller ikke blev brugt i rimeligt omfang. I 2001 brugte amtet 8,5 millioner kroner på at bygge døgninstitutionen Lyngen for unge misbrugere og unge med psykiske og sociale problemer. Men der var kun få kommuner, som ville benytte sig af det tilbud. Nu gentager historien sig.