Ny internetcafé kun for voksne

Sønderbroskolen åbner skolebiblioteket for kvarterets beboere

ØSTBYEN:En ny internetcafé åbnede i går aftes på Sønderbroskolen. Det er skolens bibliotek, der to aftener om ugen skal åbnes for beboere fra Øgadekvarteret, så de kan benytte adgangen til internettet og samtidig få sig en snak og en kop kaffe. På forhånd har initiativtagerne gjort det klart, at caféen kun er for voksne. Det skal ikke blive et spillested - faktisk må man slet ikke spille på computerne. - De unge har både ungdomsskolen og ungdomsklubben, hvor der også er computere. Vi ønsker at lave noget for de voksne i kvarteret og forventer egentlig ikke, at der kommer nogle under 20 år, siger Peter Hansen, viceskoleleder på Sønderbroskolen. Det skal ikke kun være computerne, der trækker. Ideen er, at caféen også skal blive et hyggeligt samlingssted, hvor folk kan mødes, læse dagens avis eller et blad og udveksle nyt med andre. Internetcaféen indgår som en del af den helheds- og handleplan, som ligger for Øgadekvarteret. Staten har givet et tilskud til forskellige projekter i kvarteret, og omkring 100.000 kroner går til internetcaféen i løbet af de næste to år. Pengene skal blandt andet bruges til at lønne nogle af dem, som vil være tilstede i caféen for at hjælpe ved computerne. I første omgang bliver der åbent hver mandag fra klokken 17 til 21 og onsdag i samme tidsrum. Blandt dem, man vil kunne møde, er Sønderbroskolens skoleleder Karen-Grethe Lodberg og viceskolelederen Peter Hansen. Beboerrådgiver Lars Overvad deltager også i projektet, ligesom to af kommunens netværkskoordinatorer og en lærerstuderende. - Vi er spændte på hvor mange der kommer. For mig handler det lige så meget om det sociale. Det er mere hyggeligt at rode med en computer i selskab med andre end alene. Og samtidig kan vi få folk til at bruge skolen på en anden måde, siger Peter Hansen. Initiativtagerne til internetcaféen håber, at man i løbet af det første år vil komme op på omkring 50 gæster i caféen hver uge. Ved slutningen af det følgende år, hvor åbningstiden måske er udvidet, satser man på helt op til 150 besøgende pr. uge. Derefter skulle internetcaféen gerne kunne køre videre af sig selv. Det vil sige med frivillige hjælpere, der godt vil tage ansvaret for stedet og hjælpe andre, som ikke er så vant til emails og søgemaskiner.