EMNER

Ny kirkegård kan blive nabo til Kirkeby-kunst

Aars Menighedsråd til møde med kommunen om annekskirkegård ved Oustrupvej-rundkørslen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Pladsmanglen på kirkegården ved Aars Kirke vokser fra dag til dag. Arkivfoto: Jens Morten.

AARS:Menighedsrådet i Aars har et problem, der vokser dag fra dag: Pladsmangel på kirkegården. Derfor ønsker rådet at etablere en såkaldt annekskirkegård, men det har vist sig være en særdeles vanskelig opgave. Faktisk har menighedsrådet arbejdet i flere år med sagen, og som tiden går, ja, så skrumper pladsen på kirkegården. Menighedsrådet håber derfor meget, at et møde med Aars Kommune i dag vil kunne bringe en løsning på sagen. Eller mere præcist give et svar på spørgsmålet om, hvor annekskirkegården kan placeres. Flere muligheder Det er nemlig blevet omdrejningspunktet i hele sagen. Flere muligheder har gennem årene været bragt på bane, og to af dem har der endda været arbejdet så konkret med, at kommunen lod udarbejde lokalplaner for områderne, nemlig dels ved Ryttervej og dels ved Løgstørvej. Men menighedsrådet var ikke stemt for dem og det førte til, at rådet foreslog en ny placering, nemlig ved rundkørslen Oustrupvej-Aggersundvej. Men det faldt i første omgang ikke i god jord hos kommunen, der stillede sig afvisende med henvisning til, at ”placeringen af annekskirkegård på nordsiden af Aggersundvej ved Oustrupvej-rundkørslen er uhensigtsmæssig set ud fra et planlægningsynspunkt”. Ja fra amtet Amtet er også blevet spurgt i sagen, og her har man ingen invendinger mod Oustrupvej-placeringen. Godt nok har amtet meddelt kommunen, at man ikke vil godkende byudvikling nord for Aggersundvej, men annekskirkegården anses ikke som byudvikling. Så ok fra amtet men en kold skulder fra Aars Kommune. Dog har den nu åbnet for ny dialog om Oustrupvej-placeringen, som menighedsrådet har holdt fast i. - Vi håber meget, at kommunen på mødet i dag vil vise forståelse for denne placering, for behovet for en annekskirkegård vokser jo fra dag til dag. Og vi skulle jo nødig havne i en situation, hvor vi ikke har jord til de forskellige ønsker om begravelsesplads, siger menighedsrådets formand Jens Simonsen.