EMNER

Ny klage over solvarme

Det lykkedes ikke for Dronninglund Fjernvarme at nå til enighed med de utilfredse naboer. Tværtimod er konflikten optrappet.

Klagerne har dannet en forening - Foreningen Venner af Hovedgårdens Mark. Denne forening har Indbragt et par spørgsmål for nævnet. Det er dels en dispensation for skovbyggelinjen, dels dispensation fra beskyttelseszone om fortidsminder. Der er dog tvivl om, hvorvidt klagen, da klagefristen på fire uger er overskredet. Men trods de nye klager er planerne om et solvarmeanlæg til godt 100 mio. kr. bestemt ikke opgivet. Det forsikrer formand for Dronninglund Fjernvarme, Carsten Møller Nielsen. - Vi regner med en afklaring i denne uge i Natur- og Miljøklagenævnet, siger Carsten Møller Nielsen, der tilføjer, at planen er at stikke spaden i jorden, straks frosten er af jorden. Det er således med et års forsinkelse. Formand for den ny forening, Allan S. Mogensen, understreger, at naboerne intet har imod solvarme. Men de ønsker at bevare den følsomme natur i lokalområdet. - I kommuneplanen betegnes området som værdifuldt kulturmiljø, bemærker Allan S. Mogensen. - Vi blev lovet medindflydelse, hvis vi trak klagen tilbage. Men denne "medindflydelse" er helt bagatelagtig, så som detaljer om udformningen af den beplantning rundt om solfangerfeltet. - Dronninglund Fjernarme er heller ikke bemyndiget til at forhandle på vegne af Brønderslev Kommune, siger Allan S. Mogensen. Carsten Møller Nielsen undrer sig over, at mailen med ny klager er sendt fra AgriNord, der ellers har meldt ud, at de ikke er imod solfangeranlægget. Carsten Møller Nielsen mener ikke, at den ny foreningen agerer som rigtige venner. - Området, der skal rumme solfangerne, er i dag ikke en del af Hovedgården rent matrikulært. - Til gengæld vil klagerne have projektet rykket hen på et område, som netop er en del af Hovedgårdens areal.