Lokalpolitik

Ny købmandsbutik kørt i stilling

Nødvendigt forslag til tillæg til kommuneplan nu ude i offentlig høring

HAVERSLEV:Et kommunalt forslag til et nyt detailhandelsområde i tilknytning til erhvervsområdet i Haverslev bys østlige udkant er netop sendt ud i en otte ugers offentlig høringsperiode. Dermed er det første skridt taget til at købmand Finn Ovesen kan realisere sit ønske om at opføre en ny butik tæt på motorvejstil- og frakørslen taget. Hans plan er at etablere en købmandsbutik på arealet sydvest for Jyllandsgade tæt på rundkørslen på mellem 1.200 og 1.300 kvadratmeter og med et salgsareal på 900. Ud over butikken påtænker han også at etablere et tankanlæg for selvbetjening. Det vurderes, at det vil blive nødvendigt at etablere omkring 40 parkeringspladser i tilknytning til købmandsbutikken, og det skaber sammen med ønsket om at etablere et torvemiljø foran butikken alt sammen et behov for rådighed over et samlet areal på 7.000 kvadratmeter. Forslag en prøveballon For at planerne om den nye store købmandsbutik kan føres ud i livet, skal der også udarbejdes et forslag til ny lokalplan for området. Ifølge Torben Ingstrup, planmedarbejder i teknisk forvaltning i Nørager Kommune, kunne høringsperioden for lokalplanforslaget køre parallelt med det aktuelle forslag til kommuneplantillægget. - Men i første omgang har vi valgt kun at sende sidstnævnte ud i offentlig høring. Det sker for at se reaktionerne hos myndighederne, for spørgsmålet er jo også om amtet kan nå at forholde sig til forslaget, når høringsperioden udløber 20. december kort før amtet er fortid og deres opgaver på dette område overtages af de planlagte statslige miljøcentre fra årsskiftet, påpeger Torben Ingstrup. Byggestart næste år? Skulle forslaget til kommuneplantillægget blive godkendt uden de store problemer, forudser Torben Ingstrup, at det nødvendige forslag til lokalplan efterfølgende kan komme i offentlig høring og godkendes politisk inden for en periode på mellem fire og seks måneder. - Så måske kan købmand Finn Ovesen allerede indlede byggeriet af sin nye købmandsbutik allerede engang til næste efterår, tilføjer Torben Ingstrup. Ifølge Finn Ovesen skal den nye købmandsbutik erstatte den nuværende Super Spar på Strandvejen i Haverslev midtby. Formålet med at flytte den tættere på motorvejen er ønsket om også at drage fordel af de mange bilister, der dagligt passerer forbi på motorvejen. Derfor ser han det ikke som et problem for den fremtidige omsætning at rykke ud af bymidten.