Lokalpolitik

Ny kommune får udvalgsstyre

Det kommende byråd får stort set samme arbejdsgange som i dag

HOBRO:Selv om kommunen er ny, kan man godt styre den ud fra gammel kendte principper. Og det er præcis hvad politikere og embedsmænd i den kommende Mariager Fjord Kommune rundt om Mariager Fjord er blevet enige om. Derfor skal der præcis som nu vælges folk til diverse stående udvalg, når det nye byråd sætter sig til rette pr. 1. januar 2007. Al snak om rådmænd eller andet nymodens pjank er dermed skudt ned. - Det passer mig fint, at der er konsensus om udvalgsstyre. Det har de nuværende fire fjordkommuner gode erfaringer med, og jeg er som mine politiske kolleger sikker på, at det også er det rigtige i den kommende storkommune, siger borgmester Jørgen Pontoppidan, Hobro. Styreformen blev drøftet i forbindelse med et fælles strategimøde på Restaurant Skoven i Hobro tirsdag, og alle nikkede ja til det oplæg, der er blevet udarbejdet af den administrative styregruppe. Det betyder, at der i det nye byråd skal nedsættes følgende udvalg: Økonomiudvalg. Familieudvalg (0-18-årige) Arbejdsmarkedsudvalg. Sundheds- og ældreudvalg. Fritid og kulturudvalg Teknik- og miljøudvalg. Ad hoc udvalg. De fleste kommuner har allerede i dag disse fagudvalg - eller i hvert fald noget, der ligner. Ad hoc udvalget er dog noget nyt, og som navnet antyder, er det et udvalg, der først træder til og sammensættes, når man har en konkret problemstilling. - Det kan eksempelvis være noget omkring landsbypolitikken, havnene eller noget helt tredje, forklarer borgmester Jørgen Pontoppidan. Det er kun på det rent politiske plan, styreformen er fastlagt. Fjordkommunens organisering på det administrative plan kommer først senere. Det betyder også, at der i hvert fald vil gå en rum tid endnu, før der sættes navne på de administrative chefstillinger. - Men der er også god tid. De nye kommuner bliver jo altså først en kendsgerning fra årsskiftet til 2007, siger Jørgen Pontoppidan. Allerede 15. november skal vælgerne dog vælge det såkaldte sammenlægningsudvalg. Det bliver identisk med det kommende byråd, og det pudsige er, at dette råd i hvert fald i teorien kan forkaste alt det, man p.t. kører i stilling ikke bare i fjordkommunmen, men i kommuner landet over. - Faktisk er det sammenlægningsudvalget, der sidder med kompetencen. Reelt kan vi i de nuværende fire kommuner kun afgive en indstilling, erkender borgmester Jørgen Pontoppidan.