EMNER

Ny kommune for tre millioner

{ AALBORG: De samlede etableringsomkostninger ved sammenlægningen af Ny Aalborg Kommune løber op i tre millioner kroner. Pengene er bl.a. brugt til at etablere den syvende forvaltning, der hedder forvaltningen for sundhed og bæredygtig udvikling. Dette har kostet cirka 1,5 millioner kroner. Derudover har der været en del flytteomkostninger for cirka 900 administrative medarbejdere, der i snit har haft materialer svarende til to flyttekasser. Dette løber op i anlægsudgifter for 1,1 millioner kroner. Så skal der skiftes skilte, ændres køretøjer, beklædning m.m. som en konsekvens af sammenlægningen. Alene udskiftning af skilte på bygninger vedrører over 300 adresser. Til disse formål er der afsat 260.000 kroner. Endelig afsættes der 140.000 kroner til dækning af øvrige udgifter. Hver kommune bidrager med en procentandel svarende til den nuværende kommunes størrelse i forhold til de andre. Dermed skal de tre millioner kroner fordeles således: Hals Kommune 165.000 kroner, Nibe Kommune 117.000 kroner, Sejlflod Kommune 129.000 kroner samt Aalborg Kommune 2.589.000 kroner.