Ny kommuneplan på vej

Der holdes en række borgermøder, hvor borgerne høres

BRØNDERSLEV:I de kommende uger står den i kommuneplanens tegn i Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune har sendt et forslag til en ny kommuneplan i høring, og der er en høringsfase frem til 1. april. Den nugældende kommuneplan er fra 1987, og den ønsker byrådet fuldstændigt revideret. Kommuneplanen er byrådets overordnede koordinerende fysiske plan. Planen forholder sig således til anvendelsen af arealer i kommunen. For eksempel, hvor der kan bygges nye boliger. At den er koordinerende betyder, at der for eksempel er taget stilling til, om boligerne skaber behov for flere børnehavepladser eller for nye, større veje. At planen er overordnet, betyder, at den ikke går i detaljer på de områder, den omhandler. Planen udstikker nogle retningslinjer for sektorplanlægningen. For eksempel trafiksikkerhedsplanlægning, grundvandsbeskyttelse og miljøarbejde generelt. Mest detaljeret er planens rammedel. Her fastlægges indholdet af nye lokalplaner, der gælder som lov over for borgerne. En række temaer har fået særlig opmærksomhed i forbindelse med revisionen. - Vi vil gerne opfordre borgere og erhvervsliv til at komme med tilbagemeldinger inden for disse temaer, så vi kan sikre kommunen som et sted, der også i fremtiden er budgetvenligt, familiesmart og hverdagsrart, fortæller projektmedarbejder Jesper Schultz fra Brønderslev Kommune. Kommuneplanen lægger op til, at der i en del af Algade og Bredgade og i hele Nygade kun kan placeres funktioner, der ikke afviger fra normale butikker. Det vil sige, at der i udvalgte områder i bymidten for eksempel ikke kan placeres nye frisørsaloner, solcentre, banker osv. i stueetagen. Er områdets afgrænsning den rette, vil kommunen gerne vide. I en række områder vil der fremover blive stillet særlige krav til arkitekturen. For eksempel i Brønderslev midtby og i naturskønne boligområder. Kravene skal blandt andet beskytte mod grimme huse, og vil dermed give områdernes grundejere investeringssikkerhed. Har byrådet fundet den rette balance mellem individuel handlefrihed og strengt styrende planer? Byrådet har valgt, at de kommunale investeringer i Erhvervsområde Syd i Brønderslev skal understøttes. Det vil sige, at der ikke arbejdes for mere motorvejsnære erhvervs-arealer. Områder til blandet bolig og erhverv, for eksempel, hvor en håndværksmester opfører værksted og bolig på samme grund henvises til lokalcentrene og til nedlagte landbrugsejendomme.