Lokalpolitik

Ny konflikt om bevaring af gård

Råd synes kommunen skal afslå ansøgning

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune risikerer at løbe ind i mere ballade om nedrivning af bevaringsværdige gårde ovenpå nedrivningen af Munkgården ved Flade Engvej Ejeren af den bevaringsværdige, nedlagte landbrugsejendom Donbækvej 26 har søgt om tilladelse til at nedrive gårdens gamle, trange stuehus for at bygge en ny hovedbygning på 400 kvadratmeter. I Kommuneatlasset over bevaringsværdige bygninger i Frederikshavn Kommune har det gamle stuehus fået karakteren "høj bevaringsværdi". Ejendommen er også optaget i regionplanen som bevaringsværdigt kulturmiljø. Forleden var amtets kulturmiljøudvalg ude for at se gårdens lavloftede stuehus. Rådet henstillede efter besigtigelsen til kommunen at afslå ejerens ansøgning om nedrivningstilladelse. - Ejendommen er så betydningsfuld, at man har villet sikre den for eftertiden, siger, siger kulturmiljørådets formand, arkitekt Niels Bendsen. -Vi har vurderet, at der er så meget sundt og godt i konstruktionen, at det ikke af bygningsmæssige grunde er nødvendigt at nedrive huset Ansøgningen om nedrivning behandles af kommunens plan- og miljøudvalg på dets møde onsdag.