EMNER

Ny konfrontation mellem kommunen og Lars Bach

FREDERIKSHAVN:En strid om en altan og et hul i en brandmur er endt med politianmeldelse. Frederikshavn Kommune har anmeldt Lars Bach som ejer af ejendommen Asylgade 3. Han har indrettet ejendommens tag-etage med udsigtslejligheder. For at lejerne øverst oppe kan komme ud at nyde udsigten, har han ladet brække hul til altandøre gennem endegavlene og monteret altaner. Men det er ikke tilladt at brække hul gennem en brandmur. Og heller ikke at montere en altan uden at spørge kommunen. Da Lars Bach ikke har reageret på henvendelser fra kommunen er sagen havnet hos politiet. Teknisk forvaltning er ikke er uvant med, at Lars Bach overtræder regler og bestemmelser. For mindre end et år siden dekreterede kommunen, at tagudskiftningen på Asylgade 3 skulle indstilles, fordi Lars Bach anvendte cementsten til det nye tag. Ifølge lokalplanen skal der bruges teglsten. Den strid endte i et uldent kompromis om, at Lars Bach fik lov at gøre taget færdigt med cementsten. Først næste gang taget skal skiftes ud, skal det være med teglsten. Den aftale fik teknisk direktør Mikael Jentsch politiske klø for, og i den nye sag har kommunen altså valgt en hård linje. Det har ikke været muligt at træffe Lars Bach for en kommentar.