Ny konstitueret leder på musikskolen

Ny leder ventes udnævnt tidligst 1. november

HJØRRING:Hjørring Musikskole har nu siden 1. februar været uden en egentlig leder. Da forlod Anders Maj- lund Christensen posten for at blive generalsekretær for Musik og Ungdom, der er en musikalsk organisation for børn og unge. Den daværende souschef, Steen Lind- gaard, blev konstitueret som leder, men han har nu på grund af sygdom valgt at stå af. Viceinspektør på Bagterpsskolen, Bente Hyttel, er derfor netop blevet ansat som konstitueret leder på musikskolen. Børne- og kultudirektør John F. Nielsen, har dermed valgt at finde en leder tæt på egne rækker, indtil en ny leder af musikskolen kan blive ansat. Bente Hyttel bor sammen med børne- og ungechef, Bjarke Langkjær. Men børne- og kulturchefen finder ingen habilitetsproblemer i den nye konstituerede ansættelse, som han har foretaget på egen hånd. - For mig har der ikke været noget problem i at ansætte Bentte Hyttel som konstitueret leder af musik- skolen, siger John F. Nielsen. I den akutte situation valgte jeg en person, som jeg vidste, ville være i stand til at løse opgaven, og der er jo kun tale om en begrænset periode, indtil en ny leder er udpeget. Jobbet som leder blev slået op, men vi valgte at afsøge et bredere ansøgerfelt, derfor besluttede vi at opslå stillingen igen umiddelbart før sommerferien. I mellem tiden har jobbet været slået op på kommunens hjemmeside, men er nu efter sommerfeien også opslået i alle fagblade, oplyser John F. Nielsen. - Vi var så uheldige, at vi forpassede deadline op til sommerferien, og fagbladene er først nu udkommet med opslaget. Der er sat en ansøgningsfrist til 20. september, og jeg har sat den første samtale til 30. september. Vi regner med en tiltrædelse tidligst 1. november eller hurtigst muligt derefter, siger John F. Nielsen. I ansættelsesudvalget for den nye leder på musikskolen sidder fra byrådet Ove Jacobsen (V) og Conni Billund (S), formanden for musikskolens bestyrelse, Helen Berggren, to forældrerepræsentanter, to tillidsrepræsentanter og børne- og kulturdirektør John F. Nielsen.