EMNER

Ny kredsstruktur giver splid i Venstre

I elvte time undsiger en række ledende politikere i Venstre nu forslaget til en ny kredsstruktur ved folketingsvalg.

Det er den ny kommunale struktur, der har gjort det nødvendigt at se på landkortet, også når det gælder valg til Folketinget. Et udvalg, anført af tingets formand, Christian Mejdahl, lagde tidligere i år sit forslag frem efter to års arbejde, og forslaget er netop førstebehandlet i Folketinget. Både flere ministre og en række folketingsmedlemmer fra Venstre lufter nu imidlertid deres utilfredshed med forslaget. De frygter især, at opdelingen af landet i kun 10 såkaldte storkredse giver kendte eller formuende kandidater en fordel, fordi de har lettere ved at få stemmer fra et stort område - ikke mindst på Sjælland, der bliver hjemsted for en meget stor storkreds. Christian Mejdahl er overrasket over kritikken. - Personligt havde jeg gerne set Sjælland delt i to storkredse, men dette var, hvad udvalget kunne blive enigt om. Jeg har hele vejen igennem orienteret baglandet, og ingen har gøet før nu, siger Christian Mejdahl. Han har orienteret både Venst res folketingsmedlemmer og partiorganisationen og lægger, siger han, nok mest vægt på holdningerne i organisationen. - Der ser man måske mere objektivt på tingene, fordi man ikke personligt har noget i klemme, konstaterer han. Christian Mejdahl afviser dog, at forslaget skulle rumme demokratiske problemer. Afsæt i ny struktur - For mig at se gør det helt afgjort ikke. Jeg kan forsvare modellen, selv om jeg godt kan se, at der er skønhedspletter. Omvendt er det svært at lave den slags helt uden skønhedspletter, fordi vi skal tage afsæt i en ny og ikke lige ensartet kommunal struktur og samtidig prøve at opfylde en række overordnede principper, siger han og pointerer, at hans rolle i sagen nu er udspillet. - Udvalget har afleveret sit forslag. Indenrigsministeren har taget det til sig og fremsat det som lovforslag, og nu drøfter Folketingets kommunaludvalg det så, siger Christian Mejdahl. 15. maj er der indkaldt til høring om den ny kredsstruktur. Set gennem nordjyske briller var den største knast den ny Mariagerfjord Kommune. Den endte i forslaget med at udgøre én kreds, der med sine 31.000 vælgere er klart mindre end de øvrige otte kredse i den nordjyske storkreds. De otte andre kredse har alle mellem 46.000 og 55.000 vælgere. Ingen alternativ løsning - Fra Mariagerfjord kom man med en række alternativer, herunder at inddrage en af kommunerne lige syd for i kredsen. Men i så fald skulle vi bryde regionsgrænsen, og det ville skabe mange andre problemer. Vi konkluderede derfor, at det i forhold til Mariagerfjord ikke var muligt at finde andre løsninger, der var mindre utilfredsstillende, siger Christian Mejdahl.